Valorització de la recerca

Des de l’any 2010, la Fundació URV és la UNITAT DE VALORITZACIÓ de la URV (UV-URV).

La valorització incrementa la qualitat i el valor de les tecnologies i resultats dels grups de recerca de la URV amb la finalitat d’augmentar el nombre de patents, de llicències de tecnologies o col·laboracions en R+D i, quan sigui possible, la seva explotació mitjançant la creació d’una Spin-off.

El procés de valorització inclou les fases següents:

  • Fase de detecció de resultats: identificar els resultats innovadors obtinguts en la recerca.
  • Fase d’avaluació dels resultats: Analitzar i avaluar les tecnologies detectades per determinar la possibilitat de ser protegides des del punt de vista de la novetat i el seu potencial de mercat.
  • Fase de protecció: protecció dels resultats de recerca abans de ser divulgats.
  • Fase de validació: definir, concretar i executar aquelles proves de concepte prèvies a la comercialització i que permeten obtenir un producte final.
  • Fase de comercialització: planificar i executar les accions necessàries per tal d’identificar i contactar amb empreses interessades en comercialitzar la tecnologia. Negociació i gestió del contracte de llicència.

La UV-URV és la responsable de gestionar la Transferència de Tecnologies de la URV al mercat, la Propietat Industrial i Intel·lectual, els ajuts col·laboratius d’R+D+i i la creació d’Empreses de Base Tecnològica.