Convocatòria de beques de la Fundació URV 2022-23

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV convoca beques amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis conduents a l'obtenció de títols propis de postgrau: màsters i diplomes de postgrau i d'altres programes formatius de durada i gual o superior a 30 ECTS, pel curs acadèmic 2022-23.

Es convoquen un total de 27 beques, una per programa acadèmic, de l'oferta del catàleg de formació permanent de la URV. S'estableix una quantia corresponent al 50% de l'import de la matrícula a satisfer, fins a un màxim de 1.000€. Aquesta quantia es detraurà de l'import total a pagar en concepte de matrícula.

Queden exclosos els programes que gaudeixin d'aportació econòmica externa per part d'entitats alienes a l'organització del programa, i en els que l'ajut es destina a becar i/o minorar el preu de la matrícula.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 24 de maig i finalitza el 30 de setembre, i el 30 de novembre pels programes que comencin el primer trimestre de 2023.

La resolució es publicarà a la pàgina web el 2 de novembre de 2022, i el 21 de desembre pels programes que comencin el primer trimestre de 2023.

Consulta la relació de programes formatius amb opció a beca:

Diploma de Postgrau en Salut Mental Col·lectiva
Màster en Dret Duaner
Diploma de Postgrau en Dret Urbanístic
Diploma de Postgrau en Polítiques d'Habitatge
Diploma de Postgrau en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social
Diploma de Postgrau en Assessorament Laboral i Pràctica Jurídica
Màster en Direcció de Recursos Humans
Diploma de Postgrau en Recursos Humans
Màster en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)
Diploma de Postgrau en Lideratge
Diploma de Postgrau en Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement
Diploma de Postgrau en Psicologia Perinatal
Diploma de Postgrau en Psicologia Jurídica i Forense
Màster en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral
Diploma de Postgrau en Gestió de la Qualitat. ISO 9001
Diploma de Postgrau en l'Elaboració de Begudes Destil·lades i Licors
Diploma de Postgrau Interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles
Diploma de Posgrado en Competencias Docentes Avanzadas para Profesorado de Español L2 y ELE
Diploma de Posgrado en Corrección y Asesoramiento Lingüístico en Español
Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria
Diploma de Postgrau en Indústria Cosmètica i Dermofarmàcia
Màster en Metodologia Diagnòstica Clínica i Radiològica en Patologia Pulmonar i Cardíaca
Diploma de Postgrau en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions
Diploma de Postgrau en Pràctica Avançada d'Infermeria al Nen amb Problemes de Salut
Diploma de Postgrau en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Complexes
Diploma de Postgrau en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan
Curs de Sommelier Professional