Convocatòria de beques de la Fundació URV 2023-24

El Centre de Formació Permanent de la Fundació URV convoca beques amb l'objectiu de facilitar l'accés als estudis conduents a l'obtenció de títols propis de postgrau: màsters de formació permanent, diplomes d'especialització i diplomes d'expert, així com d'altres programes formatius de durada i gual o superior a 30 ECTS, pel curs acadèmic 2023-24.

Es convoquen un total de 24 beques, una per programa acadèmic, de l'oferta del catàleg de formació permanent de la URV. S'estableix una quantia corresponent al 50% de l'import de la matrícula a satisfer, fins a un màxim de 1.000€. Aquesta quantia es detraurà de l'import total a pagar en concepte de matrícula.

Queden exclosos els programes que gaudeixin d'aportació econòmica externa per part d'entitats alienes a l'organització del programa, i en els que l'ajut es destina a becar i/o minorar el preu de la matrícula.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 24 de maig i finalitza el 3 d’octubre, i el 30 de novembre pels programes que comencin el primer trimestre de 2024.

La resolució es publicarà a la pàgina web el 7 de novembre de 2023, i el 21 de desembre pels programes que comencin el primer trimestre de 2024.

Consulta la relació de programes formatius amb opció a beca:

Diploma d'especialització en Salut Mental Col·lectiva
Màster de formació permanent en Dret Duaner
Diploma de Postgrau en Dret Local
Diploma d’especialització en Polítiques d’Habitatge
Diploma d'especialització en Règim Jurídic de l'Atenció a la Persona en Matèria Social
Màster de formació permanent en Direcció de Recursos Humans
Diploma d'especialització en Gestió de Recursos Humans
Màster de formació permanent en Direcció i Gestió d'Empreses (MBA)
Diploma d'especialització en Lideratge
Màster de formació permanent en Gestió Integrada de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Laboral
Diploma d'especialització en Gestió de la Qualitat. ISO 9001
Màster de formació permanent en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria
Diploma d'especialització en Indústria Cosmètica i Dermofarmàcia
Màster de formació permanent en Cloud Computing
Diploma interuniversitari d'especialització en Gestió d'Empreses Vitivinícoles
Màster de formació permanent en Nous Models de Viticultura Sostenible
Diploma d'especialització en Correcció i Assessorament Lingüístic en Espanyol
Diploma d'especialització en Educació i Teràpia Psicomotriu
Diploma d'especialització en Psicologia Perinatal
Màster de formació permanent en Metodologia Diagnòstica Clínica i Radiològica de Patologies Pulmonar i Cardíaca
Diploma d'especialització en Exercici Terapèutic, Prevenció i Readaptació de Lesions
Diploma d'especialització en Abordatge Integral a les Persones amb Ferides Complexes
Diploma d'especialització en Pràctica Quirúrgica. Infermeria de Quiròfan
Diploma d’expert en Espais Blaus i Verds: Ús Públic, Benestar i Accessibilitat