Preguntes més freqüents

Índex


Què puc estudiar al Centre de Formació Permanent?

Títols propis de postgrau (Màsters i Diplomes) de la Universitat Rovira i Virgili

- Cursos de formació contínua

- Cursos adreçats a la formació interna de l'empresa.

- Study Abroad programs

Pujar

Què és un títol propi de postgrau?

Són cursos especialment adreçats a persones amb titulació universitària que volen especialitzar-se o reciclar-se professionalment.

A partir d'una metodologia aplicada s'incentiven les pràctiques i les estades en contextos productius reals.

Per trobar tota la informació relacionada, consulteu: Títols propis

Pujar

Quin reconeixement tenen els títols propis de postgrau?

Des del punt de vista laboral, els títols propis de postgrau tenen ple reconeixement a tots els efectes, com ara la valoració de mèrits en els processos d'accés a la funció pública.
 
Des del punt de vista acadèmic, en el sistema universitari espanyol, actualment es poden reconèixer part dels crèdits, des del 15% fins a la seva totalitat, en el cas en que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol reglat.
 
En l'àmbit internacional, depèn de la normativa de cada país. Amb caràcter general, tenen ple reconeixement.

Pujar

Puc legalitzar un Títol Propi de la URV?

Sí, un Títol Propi de la URV es pot legalitzar per via notarial.

Per obtenir més informació sobre la legalització única o la postil·la de la Haia pots visitar el següent enllaç:

(http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/legal-doc-aca-emes-urv/)

Pujar

Quina diferència hi ha entre un màster reglat i un títol propi?

 

Màster Títol Propi

Màster Reglat

Reconeixement Oficial

Si

Si

Reconegut a l'estranger

Si

Si

Durada

Mínim 60 ECTS

Mínim 60 ECTS

Modalitat d'impartició

Presencial, semipresencial i en línia

Majoritàriament presencial

Horari d'impartició

Tardes, vespres i caps de setmana

Horari de matí i tarda

Preu

Fixat per una comissió de la Universitat, sense finançament públic

Preus públics fixats pel Govern, amb finançament públic

Direcció del  Máster

Doctor/a

Doctor/a

Professorat

Universitari i professionals sèniors

Doctors i personal docent investigador de la pròpia universitat o d'altres

Permet accedir a Doctorat

No

Si

Requisits d'accés

Títol de grau o equivalent

Títol de grau o equivalent

Títol

Signat pel Rector

Signat pel Rector en nom del Rei

Pujar

Quines diferències hi ha entre un màster i un diploma de postgrau?

Els títols propis de màster tenen entre 60 i 120 ECTS i s'imparteixen, segons l'organització, en un o dos anys acadèmics.
És obligatòria la realització d'un treball de fi de màster, que tindrà entre 6 i 30 ECTS i s'ha de defensar públicament.
La superació del programa de formació dóna dret al títol propi de màster per la URV.

Els títols propis de diploma de postgrau tenen com a mínim 30 ECTS i s'imparteixen en 1 any acadèmic.
Aquesta formació dóna dret al títol propi de diploma d'especialització.

Pujar

Què són els ECTS?

Les sigles ECTS corresponen a European Credit Transfer System, un sistema que permet mesurar la feina que han de fer els estudiants per adquirir els coneixements, capacitats i destreses necessàries per superar les diferents matèries del seu pla d'estudis.

L'activitat d'estudis (entre 25 i 30 hores per crèdit), inclou el temps dedicat a les hores lectives, hores d'estudi, tutories, seminaris, treballs, pràctiques o projectes, així com les exigides per a la preparació i realització d'exàmens i avaluacions.

Pujar

Quina és la titulació que obtindré quan superi els meus estudis?

Pels màsters i diplomes, obtindràs un títol propi de postgrau de la Universitat.

Pels cursos de formació contínua, obtindràs un certificat d'aprofitament.

Pujar

El títol/certificat obtingut em donarà mèrits per presentar-me a unes oposicions o un concurs?

La formació que ofereix el Centre de Formació Permanent està plenament reconeguda, però dependrà de cada concurs que aquesta formació sumi mèrits o no. Per cada cas has de consultar les bases de la convocatòria i, en cas de dubte, fer la consulta a l'organisme que convoca la plaça.

Pujar

Quan puc fer la inscripció?

Si el curs que t'interessa està publicat al web pots inscriure't fins a 15 dies abans del seu inici. Teniu en compte que les places són limitades.

Pujar

Què he de fer per matricular-me?

Consulta la pàgina Inscripcions d'aquest web

Pujar

Quina documentació necessito per a matricular-me?

Consulta l'apartat Documentació de la pàgina Inscripcions

Pujar

Puc matricular-me a un títol propi sense haver finalitzat els meus estudis universitaris?

Si vols accedir a un curs de postgrau i encara no disposes de la titulació d'accés requerida, però estàs en disposició d'adquirir-la mentre estàs cursant el postgrau, et podràs matricular. La teva matrícula només adquirirà plena validesa acadèmica quan hagis obtingut i presentat el títol.

Per exemple, si et falta aprovar una assignatura per a obtenir el títol de grau, pots matricular-te, però serà necessari que presentis el títol de grau abans de finalitzar els estudis de postgrau per a tenir dret al títol propi de postgrau.

Pujar

Oferiu facilitats per pagar la matrícula?

Consulta l'apartat Facilitats de pagament de la pàgina Inscripcions

Pujar

No puc accedir al Campus Virtual Moodle, no recordo la meva clau d'accés o el meu correu electrònic.

Trobareu resposta a aquestes preguntes al web dels Serveis Digitals de la URV per estudiants del Centre de Formació Permanent.

Pujar

Hi ha algun tipus de bonificació a la formació?.

FUNDAE ofereix ajudes a les empreses. Trobareu informació en aquesta pàgina

Pujar

Pujar