Preguntes més freqüents

Índex


Què puc estudiar al Centre de Formació Permanent?

Títols propis de postgrau (màsters de formació permanent, diplomes d’especialització, diplomes d’expert i microcredencials) de la Universitat Rovira i Virgili

- Cursos de formació contínua

- Cursos adreçats a la formació interna de l'empresa.

- Study Abroad programs

Pujar

Què és un títol propi de postgrau?

Són cursos especialment adreçats a persones amb titulació universitària que volen especialitzar-se o reciclar-se professionalment.

A partir d'una metodologia aplicada s'incentiven les pràctiques i les estades en contextos productius reals.

Per trobar tota la informació relacionada, consulteu: Títols propis de postgrau

Pujar

Quin reconeixement tenen els títols propis de postgrau?

Des del punt de vista laboral, els títols propis tenen ple reconeixement a tots els efectes, com ara la valoració de mèrits en els processos d'accés a la funció pública.
 
Des del punt de vista acadèmic, en el sistema universitari espanyol, actualment es poden reconèixer part dels crèdits, des del 15% fins a la seva totalitat, en el cas en que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol universitari.
 
En l'àmbit internacional, depèn de la normativa de cada país. Amb caràcter general, tenen ple reconeixement.

Pujar

Puc legalitzar un títol propi de postgrau de la URV?

Sí, un títol propi de la URV es pot legalitzar per via notarial.

Per obtenir més informació sobre la legalització única o la postil·la de la Haia pots visitar el següent enllaç:

(http://www.urv.cat/ca/estudis/graus/tramits/legal-doc-aca-emes-urv/)

Pujar

Quina diferència hi ha entre un màster de formació permanent i un màster universitari?

 

Màster de formació permanent

Màster universitari

Reconeixement Oficial

Reconegut a l'estranger

Durada

Mínim 60 ECTS

Mínim 60 ECTS

Modalitat d'impartició

Presencial, híbrid i virtual

Majoritariament presencial

Horari d'impartició

Tardes, vespres i caps de setmana

Horari de matí i tarda

Preu

Fixat per una comissió de la Universitat, sense finançament públic

Preus públics fixats pel Govern, amb finançament públic

Direcció del  Máster

Doctor/a

Doctor/a

Professorat

Universitari i professionals sèniors

Doctors/es i personal docent investigador de la pròpia universitat o d'altres

Permet accedir a Doctorat

No

Requisits d'accés

Títol de grau o equivalent

Títol de grau o equivalent

Títol

Signat pel Rector

Signat pel Rector en nom del Rei

Pujar

Quines diferències hi ha entre un màster de formació permanent, un diploma d'especialització, un diploma d’expert i una microcredencial?

El màster de formació permanent va adreçat només a graduats universitaris, amb una durada de 60, 90 i 120 ECTS. S'imparteix, segons l'organització, en un o dos anys acadèmics. És obligatòria la realització d'un treball de fi de màster, que tindrà entre 6 i 30 ECTS i s'ha de defensar públicament. La superació del programa de formació dóna dret al títol propi de màster de formació permanent per la URV.

El diploma d'especialització té una durada de 30 i 59 ECTS i el diploma d’expert una de menys de 30 ECTS. Tots dos van adreçats només a graduats universitaris i s'imparteixen en 1 any acadèmic. Aquesta formació dóna dret al títol propi de diploma d'especialització o d’expert per la URV.

La microcredencial és un ensenyament propi de curta durada adreçat a qualsevol persona, amb una durada de menys de 15 ECTS. S'imparteix en, més o menys, 1 any acadèmic i dóna dret al títol propi de microcredencial per la URV.

Pujar

Què són els ECTS?

Les sigles ECTS corresponen a European Credit Transfer System, un sistema que permet mesurar la feina que han de fer els estudiants per adquirir els coneixements, capacitats i destreses necessàries per superar les diferents matèries del seu pla d'estudis.

L'activitat d'estudis (entre 25 i 30 hores per crèdit), inclou el temps dedicat a les hores lectives, hores d'estudi, tutories, seminaris, treballs, pràctiques o projectes, així com les exigides per a la preparació i realització d'exàmens i avaluacions.

Pujar

Quina és la titulació que obtindré quan superi els meus estudis?

Per als màsters, diplomes i microcredencials, obtindràs un títol propi de postgrau de la Universitat.

Per als cursos de formació contínua, obtindràs un certificat d'aprofitament.

Pujar

El títol/certificat obtingut em donarà mèrits per presentar-me a unes oposicions o un concurs?

La formació que ofereix el Centre de Formació Permanent està plenament reconeguda, però dependrà de cada concurs que aquesta formació sumi mèrits o no. Per a cada cas has de consultar les bases de la convocatòria i, en cas de dubte, fer la consulta a l'organisme que convoca la plaça.

Pujar

Quan puc fer la inscripció?

Si el curs que t'interessa està publicat al web pots inscriure't fins a 15 dies abans del seu inici. Teniu en compte que les places són limitades.

Pujar

Què he de fer per matricular-me?

Consulta la pàgina Inscripcions d'aquest web.

Pujar

Quina documentació necessito per matricular-me?

Consulta l'apartat Documentació de la pàgina Inscripcions.

Pujar

Puc matricular-me a un títol propi de postgrau sense haver finalitzat els meus estudis universitaris?

Si vols accedir a un màster de formació permanent o diploma i encara no disposes de la titulació d'accés requerida, però estàs en disposició d'adquirir-la mentre estàs cursant el programa, et podràs matricular. La teva matrícula només adquirirà plena validesa acadèmica quan hagis obtingut i presentat el títol.

Per exemple, si et falta aprovar una assignatura per a obtenir el títol de grau, pots matricular-te, però serà necessari que presentis el títol de grau abans de finalitzar els estudis de màster de formació permanent o diploma per a tenir dret al títol propi de postgrau.

Pujar

Oferiu facilitats per pagar la matrícula?

Consulta l'apartat Facilitats de pagament de la pàgina Inscripció i Matrícula.

Pujar

No puc accedir al Campus Virtual Moodle, no recordo la meva clau d'accés o el meu correu electrònic.

Trobareu resposta a aquestes preguntes al web dels Serveis Digitals de la URV per estudiants del Centre de Formació Permanent.

Pujar

Hi ha algun tipus de bonificació a la formació?

FUNDAE ofereix ajudes a les empreses. Trobareu informació en aquesta pàgina.

Pujar

Com puc obtenir un duplicat del meu carnetURV?

Pots fer la sol·licitud a través d’aquesta pàgina.

Pujar

Quan obtindré el meu títol de postgrau o certificat de curs de formació contínua?

TÍTOL DE POSTGRAU: Un cop finalitzat el postgrau i hagis aprovat tots els crèdits del programa, rebràs una invitació per assistir a l’acte de lliurament de títols propis de postgrau. En aquest acte podràs recollir el teu diploma. L’acte de lliurament de títols propis de postgrau es celebra habitualment entre juny i juliol, als jardins del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Si el dia de la celebració no hi pots assistir, a partir de la setmana següent a l’esdeveniment, t’informarem sobre com recollir el teu diploma.

CERTIFICAT DE CURS: Un cop finalitzat i aprovat el curs, rebràs un correu electrònic informant-te que ja disposes del teu certificat d’aprofitament o d’assistència.

Pujar

Com puc recollir el meu títol de postgrau o certificat de curs de formació contínua?

Pujar