Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) satisfà des de l'àmbit universitari les necessitats tecnològiques i de serveis generats pels sectors productius i d'administració, mitjançant la gestió de Transferència de Tecnologia i Coneixements, la gestió de la Propietat Intel·lectual i Industrial, la Vigilància Tecnològica, l'Emprenedoria i l'oferta d'Infraestructures de Transferència (Viver d'Empreses).

El model que segueix es basa en una unitat de valorització i comercialització integrada que engloba les àrees de Transferència de Tecnologia, Propietat Industrial i Intel·lectual (PI), Emprenedoria i Ajuts. La UV-URV ha realitzat diverses iniciatives dirigides a valoritzar resultats de recerca de la URV amb potencial innovador.

La Fundació URV conjuntament amb la URV, ha rebut un ajut de cofinançament provinent dels Fons Europeus de desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu.

El projecte PLA D'ACTUACIONS EN VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ URV, té com objectiu incidir en el sistema de transferència de tecnologia i coneixement de la URV, incrementant la valorització i comercialització de tecnologies, coneixements i innovacions generades a la URV i la seva transferència al mercat. S'han definit 7 actuacions que busquen potenciar la interacció amb els agents i sectors productius, per tal d'impulsar i incrementar la seva competitivitat i el seu esperit innovador.

La durada del projecte és de cinc anys amb un cost subvencionable de 1.963.522,74 € i un cofinançament FEDER de 981.761,37 €. Els principals resultats esperats seran: posada en funcionament de la plataforma Customer Relationship Management (CRM) en el context de les relacions entre la Universitat i les empreses del territori; implantació del Pla de formació anual del PDI, PAS i estudiants de la URV; implantació del projecte DEMOLA al territori; activació de la plataforma de micro-mecenatge per a la cerca de finançament per projectes; impuls de nous projectes col·laboratius tant a nivell europeu com nacional; increment de tecnologies valoritzades així com del portfoli de la URV i increment de les llicències de tecnologies (via creació d'Spin-off o a empreses)

Amb el suport de:

    

 • Atenció al públic
 • Horari:
  Dilluns a dijous de 8 a 22h
  Divendres, de 8 a 20h
 • Contacte
 • Fundació URV
  Centre de Transferència de
  Tecnologia i Innovació
 • Av. Països Catalans, 18
  43007 Tarragona
 • (+34) 977 558 453
  (+34) 977 558 205
  ctti(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat
 • Dades fiscals
 • Fundació URV
  C/ Escorxador s/n
  43003 Tarragona
  CIF G43581321