Rol del formador intern

Els formadors interns són una figura clau en el model de gestió integral dels recursos humans i formació a les empreses, que aposten per aprofitar l'expertesa interna per millorar les capacitats dels seus professionals. Amb l'objectiu de potenciar i enriquir el rol del formador intern, posem al seu abast les eines i experiències més innovadores en l'àmbit de la formació interna a les empreses.

Al Centre de Formació Permanent us donem suport en:

  • Desenvolupament de programes a mida de Formació de Formadors.
  • Disseny i elaboració d'eines de suport, seguiment i avaluació de la formació interna de l'empresa.
  • Desenvolupament de material i metodologies didàctiques innovadores.
  • Solucions e-learning i/o b-learning per a potenciar l'aprenentatge corporatiu i cooperatiu. Volem compartir amb les empreses el repte d'innovar per a superar els límits de la virtualitat, i per això posem a la vostra disposició el nostre coneixement en la gestió i ús de l'entorn virtual de formació Moodle. Us assessorem i acompanyem en l'administració de l'entorn, l'elaboració de materials propis i el disseny instruccional dels programes.