Fundació URV

Proclamació de candidatures

Model sol·licitud presentació candidatures:

Amb data 22 de novembre de 2023, la mesa electorals ha aprovat la proclamació definitva de candidatures electes que es publiquen a continuació: