Programes formatius

El Centre de Formació Permanent ofereix diferents programes dissenyats per cobrir les necessitats formatives de la ciutadania, els professionals i les empreses:

Estudis de Postgrau

Adreçats a persones amb titulació universitària que volen especialitzar-se o reciclar-se professionalment. Donen dret a títols propis de la URV i es classifiquen en Màster i Diploma de Postgrau.Més informació

Cursos de Formació Contínua

Orientats a l'adquisició, l'actualització i la divulgació de coneixements de temàtica variada, adreçats a professionals i a la població general.Més informació

Solucions per a les empreses

Programes i serveis creats per a les organitzacions, adaptats a les seves necessitats.Més informació

Study Abroad Programs

Programes adreçats a estudiants i professionals internacionals. Més informació