Fundació URV

Política de qualitat

En la línia de les organitzacions en aprenentatge continu, la política de qualitat de la Fundació URV reforça la pròpia capacitat d’aprenentatge de l'organització mitjançant el desenvolupament de les competències i les habilitats de les persones que hi treballen i un sistema de gestió del coneixement que promogui l’accés i l’ús compartit de la informació, de manera que es creï un clima de relació i corresponsabilitat de les persones que integren l’organització.

   

Política de qualitat del
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació

Política de qualitat del
Centre de Formació Permanent