Fundació URV

Personal

La informació relativa a la retribució salarial corresponent al personal que desenvolupa tasques de Direcció es troba detallada a l’apartat 14. “Ingressos i Despeses – Despeses de Personal” de la Memòria Econòmica anual de la Fundació URV.

Revisió i actualització - 11.03.2024

Avís legal: La present informació pública es podrà utilitzar sempre que es garanteixi que el contingut de la informació no serà alterat i que no se'n desnaturalitzi el sentit. Així mateix, cal citar-ne la font i indicar la data de la darrera actualització.