Fundació URV

Directori

Directori

Presidència del Patronat

Presidència del Patronat

Vicerectorat responsable de la FURV

Vicerectorat responsable de la FURV

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi)

Unitat de Valorització

Atenció al Públic

Centre de Formació Permanent (CFP)

Direcció

Programes formatius

Qualitat i Documentació

Oficina de Congressos

Atenció al Públic

Recursos

Direcció

Recursos Econòmics

Contractació pública

Recursos Humans

Informàtica i Multimèdia

Màrqueting i Comunicació