Fundació URV

Directori

Directori

Presidència del Patronat

Presidència del Patronat

Vicerectorat responsable de la FURV

Vicerectorat responsable de la FURV

Direcció de Gestió

Direcció de Gestió

Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi)

Direcció

Unitat de Valorització

Atenció al Públic

Centre de Formació Permanent (CFP)

Direcció

Programes formatius

Qualitat i Documentació

Oficina de Congressos

Atenció al Públic

Recursos

Direcció

Recursos Econòmics

Contractació pública

Recursos Humans

Informàtica i Multimèdia

Comunicació i Multimèdia