Bonificació a la formació. FUNDAE

Què són les bonificacions a la formació a través de FUNDAE?

Les empreses privades que cotitzen a la Seguretat Social disposen d'un ajut per reduir el cost de la formació, del qual es poden beneficiar els treballadors que realitzen cursos dirigits a la millora de les competències professionals.

L'empresa ha d'abonar la matrícula del curs, ja que és qui obtindrà la bonificació (reducció de la quota) en el total a cotitzar a la Seguretat Social en concepte de formació professional.

La quantitat exacta bonificable varia en funció del total de treballadors de l'empresa (que determina la quota i el cofinançament), del cost de la formació, que a la vegada depèn de variables com la tipologia d'impartició de les classes: presencials, en línia o mixta; la durada del curs; o el cost d'organització, entre d'altres aspectes.

Quins tipus de cursos són bonificables?

Tots els cursos que organitza la Fundació URV son susceptibles de bonificació, inclosos els títols propis de postgrau.

A més a més, els títols propis de postgrau de la URV tenen la peculiaritat que es poden bonificar a través de la quota o com un permís individual de formació (PIF).

Què són els Permisos Individuals de Formació?

En el permís individual de formació (PIF) l'empresa autoritza el treballador a realitzar un curs reglat reconegut amb una acreditació oficial, per exemple els títols universitaris i els títols propis de postgrau, entre altres tipus d'estudis.

Les bonificacions es realitzen en base a un crèdit addicional al de la quota habitual de què disposa l'empresa pels cursos.

Amb el PIF es bonifica el cost per hora salarial del treballador en base a un màxim d'hores anuals. És requisit indispensable que part de la formació es realitzi dins de la jornada laboral del treballador i que així es pugui acreditar.

Qui pot bonificar la matrícula d'un curs a través de FUNDAE?

Els treballadors contractats per compte d'altri.

No poden bonificar la matrícula:

Els treballadors autònoms, però poden desgravar la factura nominal de la seva matrícula en la declaració de l'impost de l'IRPF.

Els treballadors de les administracions públiques, perquè tenen una via específica d'ajuts a la formació restringits per a ells, que es tramita des del Departament de Recursos Humans de cada organisme públic.

Què cal fer perquè l'empresa obtingui la bonificació?

El pas previ és la negociació individual entre el treballador i l'empresa, informant de la possibilitat del benefici mutu. L'empresa pagarà la matrícula (íntegra o una part), però podrà recuperar gran part del cost invertit reduint la cotització a la Seguretat Social un cop acabat el curs. A canvi, l'empresa tindrà un treballador més qualificat i competent per fer front a les necessitats del mercat, obrir noves línies de producte, innovar en la gestió, dissenyar plans estratègics, etc.

L'empresa pot gestionar la bonificació, directament amb FUNDAE, si està donada d'alta.

El Centre de Formació Permanent ofereix el servei de gestió de la bonificació. Per sol·licitar-lo, cal que empleneu aquest formulari i l'envieu a l'adreça de correu electrònic bonificacio(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

El personal de CFP us contestarà facilitant informació sobre el cost de la matrícula bonificable, i sobre les obligacions i documents que ha de facilitar l'empresa, així com sobre el procediment detallat de la bonificació, i les opcions que els ofereix cada via en funció de les dades de cotització de l'empresa.

Per a més informació consulteu el web de FUNDAE o adreceu-vos directament al Centre de Formació Permanent, a través de l'adreça de correu electrònic bonificacio(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat o al telèfon 977 779 950.

  • Més informació

Per poder gestionar la bonificació cal enviar el formulari de sol·licitud, degudament complimentat, 15 dies abans de la data d'inici del curs.