Fundació URV

Inici

Amb data 3 d'octubre de 2023, Comissió Obrera Nacional de Catalunya ha presentat davant del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya el preavís de convocatòria d'eleccions per a representants dels treballadors i treballadores a la Fundació URV.

D'acord amb el calendari proposat per la part promotora, el dia 3 de novembre es constituirà la Mesa electoral, que estarà formada per:

  • Un president o presidenta, que és la persona treballadora més antiga.
  • Un secretari o secretària vocal, que és la persona treballadora més jove.
  • Un o una vocal, que és la persona treballadora de més edat.

Data comunicació: 10/10/2023

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar a l'adreça mesaelectoral(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat