Centres TECNIO de Suport a la Innovació Tecnològica

TECNIO és el segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d'ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els desenvolupadors que l'ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

Hi ha dues tipologies d'entitats acreditades amb el segell TECNIO:

  • Les Entitats que generen nova tecnologia i la posen a l'abast de les empreses catalanes: els desenvolupadors.
  • Les Entitats que faciliten l'accés a la tecnologia, ajudant a les empreses a conèixer la tecnologia que es genera en el seu entorn científic i tècnic: els facilitadors.

Totes aquestes entitats ajudaran a la teva empresa a ser més tecnològica i competitiva.

Beneficis que t'aporta una entitat amb el segell TECNIO.

  • Et dóna accés a noves tecnologies.
  • Et cobreix necessitats tecnològiques per ajudar-te a desenvolupar productes o serveis innovadors.
  • Et connecta amb nous socis o proveïdors tecnològics.
  • Et facilita la participació en programes internacionals d'RD i Innovació.

Centres de la URV acreditats amb el segell TECNIO:

Desenvolupadors de tecnologia

AMIC - Aplicacions Ambientals i Industrials de la Catàlisi

AMIC és un centre d'innovació que treballa per aportar solucions claus en mà per a problemes medioambientals i industrials dels sectors productius.

AMIC té àmplia experiència en reaccions catalítiques tals com: Hidrogenació, Deshidrogenació, Oxidació, Hidrodecloració, Isomerització, Eterficació,...

Pujar

TecnATox: Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica

TecnATox és un centre de recerca especialitzat en la Innovació i Transferència de Tecnologia en l’àmbit Alimentari, Ambiental i Toxicològic. La seva activitat es centra en el camp dels contaminants mediambientals i alimentaris, i dels seus possibles riscos i/o beneficis sobre la salut de la població i l’ecosistema que envolta les diferents activitats empresarials.

A partir de les especificacions proposades pels seus clients, TecnATox pretén controlar i assegurar la qualitat, la innovació i la millora contínua en els productes i serveis, complint els requisits de les empreses adquirits com a propis, millorant així l’eficàcia en la recerca i innovació, i augmentant la satisfacció dels seus clients.

Pujar