Inscripció i matrícula

Índex


Inscripció a un programa formatiu

 • En línia: ves a la fitxa del programa que t'interessa i omple el formulari de la pestanya "Inscripció".
 • En persona al Centre de Formació Permanent.

Pujar

Formalització de la matrícula

 • Per als Cursos de Formació Contínua, només cal fer el pagament per formalitzar la matrícula.
 • Per als Títols Propis de Postgrau, has de presentar la documentació requerida i fer el pagament.

Hi ha programes que requereixen un procés de selecció, en aquest cas la persona de referència del CFP es posarà en contacte amb tu per explicar-te els passos que has de seguir.

Pujar

Documentació a presentar

Si has estudiat a la URV:

 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat
 • Una fotografia de mida carnet, original o digitalitzada

Si has estudiat a una universitat espanyola:

 • Compulsa original o còpia autèntica electrònica* del títol universitari de grau o equivalent

*Ara, la còpia autèntica electrònica et permet presentar el títol de manera telemàtica. Si disposes de certificat digital o DNI electrònic, pots obtenir un document a la seu del Ministerio de Educación y Formación Profesional que acredita que disposes del títol. Pots fer el tràmit en aquest enllaç: Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Consulta tota la informació per a fer aquest tràmit.

 • Fotocòpia del document acreditatiu de la identitat
 • Una fotografia de mida carnet, original o digitalitzada

Si has estudiat a una universitat estrangera:

 • Compulsa original del títol universitari que dóna accés al postgrau i, si escau, degudament legalitzat
 • Còpia del certificat acadèmic on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d'hores/crèdits de cadascuna
 • Compulsa original del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat
 • Una fotografia de mida carnet, original o digitalitzada
 • Sol·licitud d'admissió, degudament emplenada i signada

S'admet el títol d'accés i el certificat acadèmic emès originàriament en anglès, francès, italià o portuguès. En cas de no ser així, cal presentar la traducció oficial al català o castellà.

Pujar

Lliurament de la documentació

La documentació que té validesa digital es pot enviar per correu electrònic a la persona de contacte que apareix a la fitxa del curs.

En cas de presentar la documentació físicament (per exemple, fotocòpies compulsades) ho pots enviar per correu postal a:

 • Centre de Formació Permanent
  Av. de L'Onze de Setembre, 112, 43203 Reus

També pots entregar-ho presencialment al Centre de Formació Permanent, amb cita prèvia (demana-la trucant al 977 77 99 50).

Pujar

Homologació dels títols estrangers

L'homologació atorga a Espanya validesa oficial als títols d'educació superior obtinguts a l'estranger. Per tant, si has homologat el teu títol, has de seguir el mateix procés que els candidats d'universitats espanyoles, i adjuntar a més l'original o compulsa de la credencial d'homologació.

Pujar

Compulsa de la documentació

Què és una compulsa?

Una compulsa és una còpia confrontada amb el document original on es fa constar amb un segell que la còpia coincideix amb l'original.

*Recorda que, si has estudiat en una universitat espanyola, la còpia autèntica electrònica et permet presentar el títol de manera telemàtica. Si disposes de certificat digital o DNI electrònic, pots obtenir un document a la seu del Ministerio de Educación y Formación Profesional que acredita que disposes del títol. Pots fer el tràmit en aquest enllaç: Sede Electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Consulta tota la informació per a fer aquest tràmit.

On pots compulsar?

En qualsevol centre o campus de la URV mostrant el document original.

També s'accepten les compulses efectuades per:

 • Òrgans d'administracions universitàries, local, autonòmica o estatal.
 • Representacions diplomàtiques o consulars de l'Estat Espanyol
 • Notaris

Pujar

Pagament de la matrícula

 • Amb targeta de crèdit/dèbit en el moment de realitzar la inscripció
 • Des de qualsevol sucursal de les entitats financeres que consten a l'imprès de matrícula
 • A través de transferència a un dels següents comptes corrents, fent constar com a referència el teu nom i el número de matrícula de l'imprès:
  • ES32 0182 6035 4602 0160 5662 de BBVA
  • ES46 2100 2872 91 0210087162 de La Caixa
 • Des de l'estranger:
  • Banc: BBVA
   Adreça: Pl. Antoni Maura, 6
   Codi postal: 08003 BARCELONA
   IBAN: ES3201826035460201605662
   SWIFT CODE BBVAESMMXXX

Necessites factura?

La pots sol·licitar enviant un correu electrònic a mcarmen.sanchez(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat.

Pujar

Facilitats de pagament

La matrícula dels postgraus es pot fraccionar en dos pagaments sense interessos: el 60% en el moment de la seva formalització i el 40% restant l'any següent (gener o setembre segons la durada).
Recorda que el fraccionament no eximeix de l'obligatorietat d'abonar el preu íntegre de la matrícula.   
Consulta les condicions de la matrícula.

Pujar

Bonificacions a la formació

FUNDAE ofereix bonificacions a la formació. Trobareu informació en aquesta pàgina

Pujar

Reconeixements i convalidacions

Els programes que formen part d’un itinerari de títol propi poden convalidar-se com a crèdits del mateix títol propi.

Els crèdits de formacions impartides per la URV poden convalidar-se com a crèdits d’un títol propi, previ vistiplau de la direcció acadèmica del títol propi, segons tarifa aprovada pel Patronat de la URV.

Els crèdits de formacions impartides per altres universitats poden convalidar-se com a crèdits d’un títol propi, previ vistiplau de la direcció acadèmica del títol propi, segons tarifa aprovada pel Patronat de la URV.

Pujar

Recomanació signatura digital

Per agilitzar els tràmits administratius recomanem fer ús del certificat digital per signar els documents derivats de la vostra matrícula.

Consulteu com obtenir el certificat digital (signatura electrònica).

Pujar