Ajuts R2B

2023:

Research to Business (R2B2023)
Referència Títol Import concedit Data inici Data fi
R2B2023/06 Aproximació tècnica integrada pel descobriment de nous compostos bioactius amb propietats beneficioses per la salut cutània. 10.000 € 12/04/2023 31/12/2023
R2B2023/05 Campus Experimenta: plataforma d’alfabetització científica gamificada. 10.000 € 12/04/2023 31/12/2023
R2B2023/01 Gaudí a les teves mans. 10.000 € 12/04/2023 31/12/2023
R2B2023/04 Pragmapíndoles – Espanyol com a Llengua Estrangera. 10.000 € 12/04/2023 31/12/2023

2022:

Research to Business (R2B2022)
Referència Títol Import concedit Data inici Data fi
R2B2022/01 Producción de hidrolizados funcionales para la industria alimentaria y farmacéutica. 15.000 € 12/04/2022 31/12/2022
R2B2022/02 HEARTSENS: Novel sensing platforms to save lives. 10.000 € 01/05/2022 31/12/2022
R2B2022/04 DATOMA: An e-infrastructure based on Cloud and Edge Computing for data analysis in metabolomics. 10.000 € 12/04/2022 31/12/2022
R2B2022/05 MELIUS ORGANICS: Delivering customized solutions to the pharmaceutical and agrochemical industry. 10.000 € 12/04/2022 31/12/2022
R2B2022/06 PEPTIDEGO: Una plataforma bioinformàtica per la valorització i el guiatge en l'obtenció en condicions industrials de pèptids bioactius procedents de subproductes i excedents de la indústria agroalimentària. 10.000 € 12/04/2022 31/12/2022
R2B2022/07 HACDOS: Generación de hidrógeno solar ecológico, barato y escalable, a partir de aguas residuales. 15.000 € 12/04/2022 31/12/2022
R2B2022/09 Desarrollo pre-comercial de una plataforma tecnológica para el tratamiento del càncer. 10.000 € 11/04/2022 31/12/2022

2021:

Research to Business (R2B2021)

Referència Títol Import concedit Data inici Data fi
R2B2021/01

BITTER-FI: Combatent la inapetència amb molècules naturals.

15.000 € 01/05/2021 31/12/2021
R2B2021/02

Dispositiu pel posicionat d'elèctrodes a la superfície cranial.

15.000 € 15/04/2021 31/12/2021
R2B2021/06 Elaboració d'aiguardents de pera procedent d'excedents de fruita i envellit de forma accelerada. 10.000 € 15/05/2021 31/12/2021
R2B2021/08 e-DietBase URV: Eines electròniques per l'elaboració i avaluació de dietes, i composició nutricional d'aliments a la URV. 10.000 € 15/04/2021 31/12/2021
R2B2021/11 Millorar la qualitat de vida de la població infantil i juvenil amb dolor crònic és possible: una aplicació mòbil per a facilitar l'avaluació i mesura del dolor. 10.000 € 01/04/2021 31/12/2021
R2B2021/12 NanoChronia. 10.000 € 01/05/2021 31/21/2021
R2B2021/13 Lateral flow assays for the rapid detection of IgG, IgA and IgM antibodies associated with infectious and autoimmune diseases. 10.000 € 01/05/2021 31/12/2021

2020:

Research to Business (R2B2020)

Referència Títol Import concedit Data inici Data fi
R2B2020/01 Dispositiu d'elèctrode per electroencefalografia d'amplitud integrada. 15.000 € 11/11/2020 10/11/2021
R2B2020/02 Valorització de sistema de comunicació vehicle a radar i infraestructura a radar.

10.000 €

01/12/2020 30/11/2021
R2B2020/03 Diseño y comercialización de un "Certificado de buena gestión de vivienda social". 10.000 € 01/01/2021 31/12/2021
R2B2020/04 Eina tecnològica per al desenvolupament de qüestionaris d'avaluació educativa amb auto-correcció i feedback immediat. 10.000 € 01/12/2020 30/11/2021
R2B2020/05 Sensors per a l'anàlisi ràpida del perfil nutricional de la llet materna. 10.000 € 01/01/2021 31/12/2021
R2B2020/09 Desenvolupament d'un kit de reactius per l'elaboració de nous fàrmacs. 15.000 € 01/01/2021 31/12/2021
R2B2020/19 3L: Responding to urgent and growing social needs through a novel platform for Telemedicine. 10.000 € 01/01/2021 31/12/2021

2019:

Research to Business (R2B2019)

Referència Títol Import concedit Data inici Data fi
R2B2019/11 Valorització d'una nova estratègia probiòtica pel tractament de la obesitat i el desenvolupament d'un kit auto usuari pel maneig diagnòstic/terapèu. 15.000 € 01/01/2020 31/12/2020
R2B2019/02 New synthetic solutions for a better chemistry.

15.000 €

01/01/2020 31/12/2020
R2B2019/03 Integració de tècniques inNOVAdores per mesurar la quantitat de micro-nanoPLÀSTIC en mostres ambientals (IN-NOVAPlastics). 10.000 € 01/01/2020 31/12/2020
R2B2019/01 Projecte Kallipoli. 10.000 € 01/01/2020 31/12/2020
R2B2019/04 ALL-DX: kit de diagnòstic i pronòstic avançat per al tractament mèdic de càncers infantils tipus ALL. 10.000 € 01/01/2020 31/12/2020
R2B2019/14 WineSens: Novel chemical sensors, artificial intelligence and cloud computing in the wine industry. 10.000 € 01/01/2020 31/12/2020
R2B2019/12 Ús d'un espectròmetre portàtil d'espectroscòpia d'infraroig i Raman combinat amb anàlisi multivariant per a discriminar microorganism. 10.000 € 01/01/2020 31/12/2020

2018:

Ajuts per a la Valorització del Coneixement per a l’any 2018 (R2B2018)

Referència Títol Import concedit Data inici Data fi
R2B2018/03 Combinació de flavanols amb activitat saciant per al control de pes corporal. 16.180,26 € 01/01/2019 31/12/2019
R2B2018/05 Sensors, smartphones and cloud: A seamless platform for healthcare.

16.232,30 €

01/01/2019 31/12/2019
R2B2018/06 ONADA: Online Automated Data Analytics Service. 16.024,08 € 01/01/2019 31/12/2019
R2B2018/07 Validació i estudi de valorització d’un nou mètode de selecció de cèl·lules mare mesenquimals (MSCs). 15.887,42 € 01/01/2019 31/12/2019
R2B2018/08 Gamifying Academic English Skills in Higher Education: Reading Academic English App (StratApp). 15.675,94 € 01/01/2019 31/12/2019