Serveis

El nostre objectiu és oferir un servei integral als responsables del congrés que inclou:


Servei de planificació i assessorament

 • Identificació de necessitats i assessorament sobre l'organització i estructura de les activitats.
 • Orientació sobre la tria de la seu i ús dels espais (adequació de les tarifes, qualitat dels serveis, etc.).
 • Anàlisi de la viabilitat del projecte, elaboració de pressupost global del congrés.
 • Creació d'un calendari i pla d'acció definint responsabilitats.

Pujar

Presentació de candidatures per acollir un congrés

 • Suport en l'elaboració del dossier per a la presentació de la candidatura.
 • Cartes de suport institucionals.
 • Enviament i seguiment de la candidatura.

Pujar

Comunicació i difusió

 • Coordinació i creació del web del congrés i actualització de continguts. Ús de l'aplicació pròpia de gestió de congressos amb format portal web.
 • Imatge gràfica i documents corporatius del congrés.
 • Suport en les accions de comunicació, promoció i difusió.
 • Assessorament sobre l'ús de xarxes socials.
 • Contractació i gestió del material imprès: cartelleria, retolació, senyalització i decoració.
 • Gestió i edició d'Aplicacions, per a telèfons intel·ligents, específiques per a congressos.
 • Compra del domini específic per a la pàgina web de l'esdeveniment.
 • Coordinació amb Gabinet de Comunicació i Relacions Externes de la URV.

Pujar

Pressupost i gestió financera

 • Tramitació, en col·laboració amb la direcció científica i acadèmica, de subvencions, homologacions o qualsevol altre tràmit que afecti a l'esdeveniment.
 • Formalització de convenis, acords i contractes de prestació de serveis.
 • Gestió i formalització de patrocinis, donacions, expositors, etc.
 • Assessorament sobre aspectes fiscals.
 • Gestió en línia d'inscripcions i emissió de factures personalitzades i/o institucionals.
 • Control de despeses: autorització de comandes i pagaments a proveïdors i conferenciants.
 • Presentació de l'estat de comptes del congrés i liquidació del pressupost.

Pujar

Lloc de celebració, actes paral·lels i suport durant el congrés

 • Assessorament sobre espais, equipaments i necessitats pròpies del congrés.
 • Cerca i reserva d'espais per a la realització de les jornades i/o congrés. Tant els espais propis de la Universitat, com equipaments municipals públics i privats.
 • Planificació de visites amb els organitzadors,  expositors i patrocinadors.
 • Adequació d'espais segons necessitats (taulells, panells per a l'exposició de pòster, mobiliari divers, etc.).
 • Sol·licitud de pressupostos, contractació i organització dels serveis relacionats amb la logística i operativa del congrés: equips tècnics, serveis audiovisuals, càtering i restauració, impremta, servei interpretació, traducció, merchandising, cartelleria, senyalització, retolació, etc.
 • Proposta i contractació dels actes socials i culturals del congrés (sopar del congrés, aperitiu de benvinguda, visites guiades, exhibicions castelleres, programa per als acompanyants, etc.)
 • Planificació i coordinació del personal necessari per a l'organització del congrés: suport administratiu, neteja, seguretat.
 • Coordinació i organització del mostrador de registre i entrega de documentació durant el congrés. Servei de secretaria tècnica in-situ.
 • Supervisió del desenvolupament correcte de l'esdeveniment i atenció especial a les necessitats del comitè científic i organitzador.

Pujar

Gestió dels participants

 • Atenció i comunicació personalitzada amb els assistents per a totes les qüestions relatives a la inscripció, allotjament, programa social, trasllats i informació general sobre el lloc on se celebra el congrés.
 • Suport durant tot el procés d'inscripció en línia. Enviament automàtic de confirmacions.
 • Cobrament de les quotes d'inscripció a través de transferència bancària o targeta de crèdit mitjançant una connexió segura, reclamació de pagaments pendents. Enviament de confirmació pels serveis contractats.
 • Visats: enviament de cartes d'invitació en coordinació amb l'organització.
 • Preparació i producció de la documentació del congrés per als assistents: acreditacions, tiquets, bosses, carpetes, certificats d'assistència, llistats...
 • Muntatge del mostrador d'entrega de documentació i inscripcions en la mateixa seu del congrés.
 • Atenció directa durant els dies del congrés.

Pujar

Conferenciants, comitè científic i organització

 • Enviament de cartes d'invitació i acords de col·laboració.
 • Coordinació de la inscripció, planificació dels trasllats i reserva de viatges, allotjaments d'acord amb les indicacions de l'organització.
 • Gestió individual i personalitzada dels plans de viatges.
 • Liquidació de despeses de viatge i honoraris.
 • Contacte i atenció personalitzada amb els conferenciants i invitats especials.
 • Muntatge d'un taulell de benvinguda específic a la seu del congrés.
 • Producció de material imprès del congrés específic per als conferenciants (acreditacions, indicacions, certificats, informació d'interès,...)

Pujar

Suport en la gestió de la secretaria científica

 • Enviament de butlletins informatius.
 • Crida de comunicacions (Call for papers).
 • Sistema en línia de recepció de les comunicacions i propostes científiques. Eina informatitzada per a l'avaluació i notificació als participants de la recepció i resultats de l'avaluació, tenint en compte les indicacions del comitè científic i organitzador (estructura i format del document, paraules claus, temes, terminis per a la presentació,...)
 • Accés privat al portal web per als avaluadors. Distribució de les comunicacions als revisors segons els criteris que s'estableixin.
 • Elaboració de llistats seguint diferents criteris per ajudar el comitè científic en l'elaboració del programa definitiu del congrés.
 • Publicació del programa seguint les pautes del comitè científic.
 • Elaboració, impressió i lliurament de certificats de comunicacions i de premis científics.
 • Coordinació, conjuntament amb el servei de publicacions de la URV, en l’edició, disseny, publicació, impressió i lliurament del llibre de resums, pòsters, articles i actes en format paper i/o electrònic.

Pujar

Aplicació pròpia de gestió de congressos

Per donar un millor servei als responsables científics i acadèmics dels esdeveniments, la unitat de gestió de congressos de la URV ha desenvolupat una aplicació informàtica amb el format de portal web per oferir un servei integral a la gestió dels congressos i altres esdeveniments que s'organitzin.

 • Sistema de gestió dels continguts de cada congrés, que inclou tot el cicle de vida de l'esdeveniment, amb informació clara, presentada de forma dinàmica i fàcilment actualitzable. Això inclou informació del programa, ponents, espais, allotjaments, notícies, etc.
 • Sistema de secretaria tècnica. Gestió dels aspectes bàsics de la secretaria tècnica del congrés, formulari en línia per a la gestió d'allotjament, atenció personalitzada.
 • Sistema de gestió d'inscripcions en línia. Les inscripcions es formalitzen mitjançant el portal web amb un sistema de registre en línia i sistema de pagament segur a través de TPV virtual o transferència bancària.
 • Sistema de secretaria científica. Sistema en línia de recepció i avaluació de les comunicacions i propostes científiques.

Pujar

Costos de gestió

CONGRÉS
Trams participants Cost de gestió per participant* Mínim
< 50 29 € Mínim de 1.200 €
de 51 a 150 33 € -
> 150 35 € -
JORNADA
Trams participants Cost de gestió per participant* Mínim
< 50 21 € Mínim de 500 €
de 51 a 150 27 € -
> 150 29 € -

Pujar