La FURV conjuntament amb la URV obtén un ajut FEDER per a la realització de projectes de valorització i transferència de coneixement

La Fundació URV conjuntament amb la URV, ha rebut un ajut de cofinançament provinent dels Fons Europeus de desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement, per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu.

El projecte PLA D'ACTUACIONS EN VALORITZACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE LA FUNDACIÓ URV, té com objectiu incidir en el sistema de transferència de tecnologia i coneixement de la URV, incrementant la valorització i comercialització de tecnologies, coneixements i innovacions generades a la URV i la seva transferència al mercat. S'han definit 7 actuacions que busquen potenciar la interacció amb els agents i sectors productius, per tal d'impulsar i incrementar la seva competitivitat i el seu esperit innovador.

La durada del projecte és de cinc anys amb un cost subvencionable de 1.963.522,74 € i un cofinançament FEDER de 981.761,37 €. Els principals resultats esperats seran: posada en funcionament de la plataforma Customer Relationship Management (CRM) en el context de les relacions entre la Universitat i les empreses del territori; implantació del Pla de formació anual del PDI, PAS i estudiants de la URV; implantació del projecte DEMOLA al territori; activació de la plataforma de micro-mecenatge per a la cerca de finançament per projectes; impuls de nous projectes col·laboratius tant a nivell europeu com nacional; increment de tecnologies valoritzades així com del portfoli de la URV e increment de les llicències de tecnologies (via creació d'Spin-off o a empreses).