Gestió d'alumnat en pràctiques

Des del CFP es gestionen ofertes de treball adreçades al nostre alumnat.

La majoria dels programes de postgrau organitzats per la Fundació URV inclouen un període de formació pràctica en empreses, orientada al perfeccionament i desenvolupament de competències professionals i tecnològiques. Els programes de postgrau ofereixen una formació especialitzada d'alt nivell que els alumnes poden posar a l'abast de les empreses que els acullen.

Les pràctiques no suposen un vincle laboral entre l'empresa i l'alumnat. Poden ser remunerades i ofereixen avantatges tant per a l'alumnat com per a les organitzacions.

Per cobrir qualsevol incidència durant el temps d'estada a l'empresa, la Fundació URV contracta una pòlissa d'assegurança.

Les pràctiques es regularitzen mitjançant la signatura d'un acord que recull principalment les dates d'inici i finalització, les hores d'estada de l'alumne, els objectius, les tasques, les competències a desenvolupar i les dades del tutor assignat per l'empresa.

Les empreses interessades en acollir un alumne/a de postgrau en pràctiques poden fer efectiva la sol·licitud al CFP. Només cal definir les característiques laborals de la plaça, les condicions i el perfil del candidat/a i enviar-ho a practiques(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat