Consultoria en formació

Tenir una visió global dels actius de l'organització i fer-ne un bon diagnòstic és bàsic per poder elaborar un pla estratègic de formació que atengui a les necessitats de cada empresa. Al Centre de Formació Permanent t'oferim els serveis següents:

  • Anàlisi i detecció de necessitats de les organitzacions per al disseny i desenvolupament de Plans Corporatius de formació.
  • Realització d'estudis i disseny de processos d'avaluació, control, qualitat i anàlisi de l'impacte de la formació en l'empresa. Auditories de formació. Suport a les estructures internes de formació.