Xarxes

El CFP forma part de diverses xarxes d'aprenentatge permanent universitari, tant nacionals com internacionals, que li permeten compartir bones pràctiques, desenvolupar projectes i trobar col·laboradors amb qui avançar en la seva missió de satisfer les necessitats de formació al llarg de la vida de les persones i les organitzacions.

ACECU
Catalan Association of University Continuing Education.
Associació Catalana d'Educació Continua Universitària.
AUIP
Associació Universitària Iberoamericana de Postgrau.
EUCEN
European University Continuing Education Network.
Xarxa d'universitats i institucions d'educació superior més extensa d'Europa, especialitzada en formació permanent universitària (163 universitats de 42 països)
RECLA
Xarxa d'Educació Contínua de Llatinoamèrica i Europa.
Xarxa participada per 150 universitats de 21 països d'Amèrica i Espanya.
RUEPEP
Xarxa Universitària d'Estudis de Postgrau i Educació Permanent.
Xarxa formada per responsables de formació de postgrau i educació permanent de 56 universitats espanyoles.