Formació a mida i solucions corporatives

Dissenyem programes de formació a mida adaptats als requeriments tècnics, específics i propis de l'empresa per tal de donar resposta a les necessitats de desenvolupament i/o especialització dels professionals de la vostra organització.

Conjuntament amb els responsables de l'empresa, dissenyem cursos, tallers, programes de formació i itineraris formatius per desenvolupar les competències tècniques i les capacitats de gestió i innovació dels vostres professionals.

Adaptem i creem nous programes de postgrau (Màster i Diplomes d'Especialització Universitària) a les necessitats de l'empresa. Els professionals que segueixen els nostres programes i n'assoleixen les competències, obtenen la titulació de la URV.

Cursos d'especialització i actualització

L'entorn en què actuen les empreses avui en dia és canviant, i la preparació i formació dels treballadors és imprescindible per mantenir la competitivitat i donar resposta a les exigències i necessitats del mercat. Al Centre de Formació Permanent dissenyem per a vosaltres programes de formació en habilitats i coneixements específics, així com cursos d'actualització per als vostres equips.

Per tal d'oferir flexibilitat i possibilitar al màxim l'aprofitament, els nostres programes de formació a mida poden impartir-se en modalitat presencial, en línia i híbrida.

Disposem de l'entorn virtual de formació Moodle adaptable a les necessitats de les empreses i amb possibilitat d'integrar la imatge corporativa de l'organització. T'oferim acompanyament i formació als usuaris, servei d'allotjament i manteniment.

Podem  donar resposta a qualsevol necessitat de formació. Les nostres principals àrees d'expertesa són:

Gestió i Direcció

 • Organització d'Empresa
 • Economia i finances
 • Marketing i Vendes
 • Sistemes Productius
 • Administració d'Empresa
 • Dret i Administració Pública
 • Responsabilitat social corporativa i ètica empresarial
 • Qualitat
 • Medi Ambient

Gestió de Recursos Humans

 • Comportament, Cultura i Clima Organitzatiu
 • Desenvolupament Organitzatiu
 • Gestió per competències
 • Habilitats Directives
 • Desenvolupament Personal i professional
 • Formació de Formadors
 • Eines de Gestió
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Llengües i Comunicació
 • Aprenentatge 2.0

Innovació i Tecnologia

 • Tecnologies de la informació i la comunicació
 • Llenguatge i sistemes informàtics multimèdia
 • Noves tecnologies en la gestió d'empreses
 • Electrònica i electricitat
 • Robòtica
 • Mecànica
 • Química
 • Enginyeria
 • Salut
 • Agroalimentació i Enologia
 • Turisme, Esport i Lleure

Pujar

Programes de desenvolupament personal i professional

El major capital de les empreses són les persones, i per això volem ajudar-vos a desenvolupar el vostre capital humà. Juntament amb la direcció, identifiquem els professionals amb talent i els formem, els fem créixer, perquè puguin aportar el millor a la vostra empresa.

Oferim, entre d'altres programes:

 • Seminaris de desenvolupament competencial i habilitats directives que es caracteritzen per estimular el lideratge, la innovació i formar a professionals amb un clara visió de futur i capacitat d'adaptació.
 • Coaching i assessorament a professionals i directius.
 • Disseny de trajectòries i carreres professionals. Detecció de potencials i gestió del talent intern.
 • Reforç de la cultura corporativa de les organitzacions. Dissenyem dinàmiques de treball i activitats de formació que fomenten la integració dels diferents departaments de l'empresa i reforcen els valors culturals de l'organització.

Pujar

Itineraris formatius i universitats corporatives

Creem i dissenyem itineraris formatius corporatius, a fi de personalitzar i possibilitar l'obtenció de títols universitaris de postgrau.

Els itineraris formatius permeten als treballadors de l'empresa adquirir de manera progressiva, i al ritme personal de cadascú, un nivell d'especialització segons les seves necessitats. Aquests itineraris s'estructuren de manera modular en forma de cursos d'especialització que, combinats, comporten l'obtenció de titulacions de postgrau (diploma o màster).

Facilitar la formació dels seus empleats, especialment dels comandaments intermedis i directius, és una fita que persegueixen les universitats corporatives i els departaments de recursos humans. Junts podem trobar les eines per desenvolupar i retenir als millors professionals i implementar l'estratègia de la companyia.