Notícies

· Convocatòries

Tens una idea de negoci? Participa al Programa Talent Emprenedor 2017!

Si tens menys de 30 anys i una idea de negoci o vols tirar endavant una empresa, s'acaba d'activar un programa fet a mida per a tu!

El Programa Talent Emprenedor 2017 està gestionat per les Cambres de Comerç de Catalunya i la Fundació Incyde, amb el suport de la Fundació URV i està cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és formar i assessorar a joves que tenen una idea i/o un projecte empresarial i que volen crear la seva pròpia empresa. Es pretén dissenyar un itinerari d'acompanyament a mida de les necessitats de cada projecte empresarial amb un seguiment tutoritzat per experts i empresaris que us acompanyaran al llarg de tot el procés.

El perfil desitjat és de joves de 24 a 29 anys, preferiblement amb formació universitària, que tinguin una idea innovadora de negoci.

Les persones interessades s'han d'inscriure al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per fer la inscripció es poden adreçar a: Cambra de Tarragona, Oficines habilitades pel SOC o online.

Requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Si tens cap dubte o consulta, si us plau contacta amb nosaltres:

Esperem les vostres sol·licituds!!