Notícies

· Finançament

Instrument PIME del programa Horizon 2020

L'Instrument PIME (SME Instrument) és un subprograma del 8è Programa Marc Europeu de finançament de la R+D+i Horizon 2020. Aquesta eina de finançament està estructurada en fases per donar suport a les necessitats d'empreses amb orientació internacional en la implementació d'idees innovadores d'alt potencial, mitjançant projectes d'abast europeu que els permetin articular un procés de creixement i d'expansió internacional.

Els projectes presentats dins d'aquest programa poden ser individuals o consorcis formats per PIMES, i reben finançament al llarg de tot el procés de la Innovació mitjançant un esquema de subvenció en 3 fases.

La convocatòria està oberta tot l'any, però té uns terminis per presentar sol·licituds, tant per a la fase 1 com per la fase 2:

Fase 1 (Avaluació del concepte i viabilitat): 3 de maig / 6 de setembre / 8 de novembre

Fase 2 (R+D, demostració i replicació comercial): 6 d'abril / 1 de juny / 18 d'octubre.

Únicament les PIMES que hagin passat per la Fase 2 podran accedir a la fase 3 (finançament de risc).