Notícies

· Convocatòries

Convocatòria del IV Premi Ramon Amigó i Anglès

1. Antecedents

El dia 16 de setembre de 2011 va morir el reusenc Ramon Amigó i Anglès, després d'una trajectòria molt important com a toponimista, força reconeguda en les diferents àrees del domini lingüístic. La seva dedicació a la toponímia va tenir dues vessants: les investigacions que ell mateix va tirar endavant i que es van editar al llarg dels anys, i també la creació d'escola a través de l'impuls que va donar a moltes persones (tant esperonant-les com guiant-les sempre que ho necessitaven) perquè anessin treballant en la recol·lecció de topònims d'un gran nombre de municipis. Com a conseqüència d'aquesta segona dedicació, el Camp de Tarragona és el territori més estudiat, des del punt de vista de la toponímia, de tot el domini lingüístic.

La seva mort va frenar aquest procés i per aquest motiu la Direcció General de Política Lingüística i el Departament de Filologia Catalana de la URV van plantejar una proposta que va semblar adequada per contribuir a redefinir un nou lideratge orientat a continuar la seva tasca: la creació d'un premi a projectes d'investigació en l'àmbit de l'onomàstica catalana, que permetés completar els municipis del Camp i també estimular-ne d'altres llocs.

Tant la Fundació URV com el Departament de Filologia Catalana van assumir aquest compromís, la qual cosa va conduir a la convocatòria i atorgament d'aquest Premi, per primera vegada l'any 2016.

Així, a més de complir-se l'objectiu de mantenir el lideratge i estímul, que era de fet la finalitat d'instituir aquest Premi, també es converteix per ell mateix en un homenatge permanent al mestre de toponimistes, que ja havia rebut nombrosos homenatges, tant en vida com pòstumament, però cap com aquest, que pretén ser durador en el temps. Això facilita que la persona sigui més recordada i, amb aquest record, que l'estímul per estudiar aquesta disciplina sigui més viu, de manera que futurs estudiosos i investigadors tendeixin a inclinar-se per aquest camp de treball.

2. Projecte del IV Premi Ramon Amigó i Anglès 2022

Aquest any 2022, doncs, la Fundació URV preveu convocar el IV Premi Ramon Amigó i Anglès.

La Fundació URV destinarà els recursos humans necessaris per a l'organització, convocatòria i lliurament del Premi.

Al seu torn, la URV, a través del seu Departament de Filologia Catalana, assumirà la secretaria del Premi i col·laborarà en la gestió de la convocatòria del Premi, i participarà en el desenvolupament de tot el procés: recepció dels projectes que s'hi presentin, tria i reunió del jurat, relació amb els candidats, tramitació de la resolució, etc. Un cop atorgat, tindrà la funció de supervisar el treball guanyador amb l'objectiu que sigui publicat.

La convocatòria d'aquest premi es regirà per les bases recollides en annex.

Termini per presentar propostes: fins al 14 d'octubre de 2022