Notícies

· Convocatòries

Convocatòria de Recerca Social

Fundació "la Caixa" llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

Les propostes s'han de basar en metodologies quantitatives amb l'objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l'actualitat.


La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

  • Primera fase: del 27 d'abril al 20 de maig de 2020

  • Segona fase: juliol - setembre de 2020

L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l'actualitat.

Els projectes han d'estar fonamentats en l'anàlisi de dades a través de metodologies quantitatives i han de fer referència a Espanya i/o Portugal (o sinó, replicable a aquests).