Notícies

· Finançament

Vol ser avaluador de projectes R+D+i?

L'Agència de Certificació en Innovació Espanyola, (ACIE) manté un conveni de col·laboració amb la Fundació URV perquè les persones investigadores que ho desitgin actuïn com avaluadors de Projectes R+D+i en certificacions de caràcter científic-tecnològic.
La llei d'impost de societats estableix una sèrie de deduccions per activitats d'R+D+i, per a l'aplicació amb seguretat jurídica les empreses poden sol·licitar a ACIE l'emissió d'un certificat que dóna accés a l'emissió d'un informe motivat vinculant per part de l'Administració.
 

El procés de certificació consta de diverses etapes, una de les quals és la valoració tècnico-econòmica dels projectes que ha de ser realitzada per experts tècnics que comptin amb la formació i experiència necessàries per a aquesta tasca.

Les persones avaluadores han de complir dos requisits:

  • Tenir 8 anys d'experiència professional, dels quals com a mínim 4 anys hagin estat dedicats a R+D+i (el doctorat compta com 4 anys d'experiència).
  • Almenys dos dels últims cinc anys participant en activitats de R+D+i relacionades amb la temàtica a avaluar.


Les disciplines en què necessiten ampliar la xarxa d'experts són:

  • Ciències Agràries
  • Ciències de la Vida
  • Ciències Mèdiques
  • Ciències Tecnològiques
  • Física
  • Química

Es tracta de col·laboracions de caràcter puntual i sense dedicació en exclusiva amb una retribució associada de entre 500 a 1.800 €. Es tramiten com a contractes segons article 83 de la LOU a través del CTTi.

En cas de ser una persona experta/investigadora interessada en establir una col·laboració en aquest sentit, tan sols ha d'accedir a l'enllaç mencionat baix per completar el formulari i adjuntar el seu CV.
En el moment que es rebi un projecte que s'adeqüi al seu perfil, ens posarem en contacte amb vostè.