Notícies

· Informacions d'interès

La Fundació URV rep l’ajut AGAUR-LLAVOR per al projecte “ONline Automated Data Analytics service”

La Fundació URV ha obtingut un ajut de l'AGAUR amb número d'expedient 2018 LLAV-00050 dins la modalitat "Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu', i està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020" per valor de 20.000 € per al projecte "ONline Automated Data Analytics service" liderat per la Dra. Marta Sales del Departament d'Enginyeria Química de la URV.

La valorització de les dades relatives a un entorn industrial continua essent, avui en dia, el principal repte tecnològic associat a l'anomenada revolució industrial 4.0. En un entorn industrial impactat per l'aparició de tecnologies emergents com l'IoT, tecnologies que incrementaran de manera espectacular el volums de dades susceptibles de ser analitzades, l'expectativa de poder d'extreure valor d'aquestes dades és cada cop més gran, però malgrat tot lluny d'estar resolta. Aquesta mancança és especialment evident en el cas de solucions especialitzades d'anàlisis que siguin capaces de generar coneixement en forma de models analítics predictius i interpretatius en un context específic.

Atesa la necessitat industrial de general coneixement a partir de les dades i la manca d'eines computacionals que permetin la modelització, intepretació i predicció de dades complexes, la Dra. Sales i el seu equip volen desenvolupar una solució que permeti a l'usuari obtenir valor de les seves dades a través d'una plataforma on-line utilitzant dos aspectes diferencials: l'ús de potents algorismes d'analítica de dades complexes desenvolupats originalment al grup de recerca i el format d'interacció amb l'usuari amb una plataforma on-line.