Com protegir els resultat de la recerca?

*Els camps són obligatoris

AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA

Webinar – Com protegir els resultats de la recerca?

D'acord amb el pla de certificació implantat al CTTi i amb ànim de millorar la gestió de l'acció formativa i mesurar si ha estat adient a les seves necessitats, us agrairíem que omplíssiu aquesta enquesta. Cadascun dels ítems duu associada una puntuació de l'1 al 5 (5 molt positiva, 4 positiva, 3 normal, 2 negativa i 1 molt negativa), escollir el número en cada cas.


Continguts de la jornada


Temàtiques tractades

Adequació del nivell


Durada de la Jornada

Proporció entre part teòrica i part pràctica


Qualitat de la documentació

Puntualitat en el lliurament de la documentació


Adequació del calendari

Adequació de l’horari


Ponents


Coneixement dels ponents sobre la matèria tractada

Capacitat de comunicació dels ponents


Grau de resolució dels exercicis i casos plantejats

Grau de suficiència de la part pràctica i activitats desenvolupades


Avaluació de la Jornada


Qualificació global de la Jornada

Recomanaria aquesta Jornada?