Fundació URV

+ INFO NORMATIVA PROTECCIÓ DADES PERSONALS

 Informació addicional (general) Textos Legals Versió 4   03-2019
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Dades de contacte del responsable FUNDACIÓ URV
c/ de l'Escorxador, s/n - 43003 TARRAGONA
NIF G43581321
Tel. 977 558 039
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i per a tenir-les a disposició d'una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb finalitats d'arxiu històric o estadístic, tret que s'exerceixi el dret d'oposició i/o cancel·lació corresponent.
Delegat de Protecció de Dades Dades de contacte

MALLAFRÈ CONSULTORS
Av de la Cambra de Comerç, 42
Despatx 2.06-ED.CEPID (TECNOPARC)
43204 Reus
Tel.: 977271520
info(ELIMINAR)@mallafre-consultors.cat
www.mallafre-consultors.cat

Destinataris Destinatari de la cessió La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Finalitat de la cessió Dur a terme les actuacions derivades amb l'execució del projecte o formació.
Legitimació de la cessió Consentiment del propi interessat.
Moviments internacionals de dades Només en el cas que sigui necessari per a l'execució del projecte o formació.
Transferència internacional Només en el cas que sigui necessari per a l'execució del projecte o formació.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.
Drets Quins drets té? Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades:
- Dret al fet que es confirmi si s'estan tractant les seves dades personals.
- Dret a accedir a les pròpies dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.
- En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas s'utilitzaran únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
- En determinats casos, exercir l'oposició a que es tractin les dades, tret de motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
- Dret a revocar el consentiment.
Com pot exercir-los?

Per exercir els drets caldrà de presentar un escrit a l'adreça de correu electrònic proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat, acompanyat de la fotocòpia del DNI o del document identificatiu equivalent. 
S'haurà d'especificar quin dels drets se sol·licita exercir.
En cas que s'actués mitjançant representant legal o voluntari, s'haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà: Utilitzar un model oficial de l'Agència o bé sol·licitar-nos un model a: proteccio.dades(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat

Possibilitat de reclamar davant de la AEPD S'informa que quan no s'hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels drets o en la forma d'exercir-los, es podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control.
Per conèixer més informació sobre aquests drets i com exercir-lo cal dirigir-se a la APDCAT Agència catalana de protecció de dades.
APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1A - 08008 Barcelona.

Formulari DONACIONS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per la gestió i formalització de les donacions a projectes de la URV..
Legitimació Consentiment de l'interressat.
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari BÚSTIA DE SUGGERIMENTS CTTi
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per dur a terme una gestió correcta de les consultes, reclamacions i suggeriments.
Legitimació Consentiment de l’interressat.
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari ALTA BUTLLETÍ CTTi
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per a la formalització de la inscripció al butlletí informatiu i de difusió del Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV.
Legitimació Consentiment de l'interressat.
Destinataris No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Enviament de butlletins i comunicacions comercials Les dades dels clients, podran ser utilitzades per a l'enviament de butlletins (Newsletters) digitals, incloent informació i/o fets relacionats amb l'empresa, com s'explica en la informació addicional.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari INSCRIPCIÓ JORNADA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades necessàries per a l'organització de la jornada, així com per l'enviament a l'usuari del contingut de la mateixa i les respostes, per part del ponent, de les qüestions plantejades pels participants.
Legitimació Consentiment de l'interressat.
Destinataris No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari ACCÉS A LA INFORMACIÓ
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per gestionar les sol·licituds d'accés a la informació del Portal de Transparència de la FUNDACIÓ URV.
Legitimació Consentiment de l'interressat.
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari ENVIAMENT CURRÍCULUM VITAE - Contractes laborals
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per dur a terme una gestió correcta de la selecció de personal i formalització de contractes laborals
Legitimació Consentiment de l'interressat.
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari ENVIAMENT CURRÍCULUM VITAE - Beques de projecte
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per dur a terme una gestió correcta de la selecció d'estudiants i formalització de credencials de becari per a beques de projecte.
Legitimació Consentiment de l'interressat.
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari INSCRIPCIÓ A L'ACCIÓ FORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per a la gestió acadèmica i administrativa de l'acció formativa.
Autorització dels drets d'imatge per a  la promoció dels programes formatius, a no ser que sigui revocada en el moment de la gravació.
Legitimació Consentiment de la persona interessada
Destinataris

La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
A altres universitats o entitats, per a la gestió de l'activitat docent si la titulació s'imparteix conjuntament.
A altres entitats, per aplicar un descompte en la matrícula si s'ha realitzat un marc de col·laboració d'ajuts.

Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.

Enviament de butlletins
i comunicacions comercials

Si no es manifesta el contrari, les dades podran ser utilitzades per a la gestió d'accions de promoció i difusió de programes de formació i serveis, captació i fidelització.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ DE L'ACCIÓ FORMATIVA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per atendre les consultes sobre l'acció formativa
Legitimació Consentiment de la persona interessada
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Enviament de butlletins
i comunicacions comercials
Si no es manifesta el contrari, les dades podran ser utilitzades per a la gestió d'accions de promoció i difusió de programes de formació i serveis
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari FES LA TEVA PROPOSTA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per a atendre les sol·licituds de noves propostes de programació
Legitimació Consentiment de la persona interessada
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Enviament de butlletins
i comunicacions comercials
Si no es manifesta el contrari, les dades podran ser utilitzades per a la gestió d'accions de promoció i difusió de programes de formació i serveis
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari SUGGERIMENTS, QUEIXES I RECLAMACIONS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de dades per atendre les incidències produïdes per a incidir en l'avaluació i millora de les accions formatives i/o dels serveis del centre.
Legitimació Consentiment de la persona interessada
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.

Formulari FITXA DE DADES DE DOCENTS
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable FUNDACIÓ URV
Finalitat Recollida de les dades necessàries per a la gestió de la docència de la titulació.
Autorització dels drets d'imatge i de les seves dades identificatives, amb caràcter revocable,  per a la promoció dels programes formatius al web, mitjans de comunicació i xarxes socials.
Legitimació Consentiment de la persona interessada
Destinataris La Universitat Rovira i Virgili així com totes les previstes en les activitats de la FUNDACIÓ URV.
Drets Accedir, rectificar, oposició, supressió, limitació del tractament o revocació del consentiment.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al nostre web.