Documents i Enllaços

Legislació nacional, comunitària i internacional

Consulta la legislació aplicable

Enllaços d'interès

Consulta els enllaços d'interès

Documents d'interès

Cercadors de Patents on-line

  • esp@cenet - patents i marques a nivell mundial
  • DEPATISnet - Deutschen Patent und Markenamtes DPMA (en alemany i en anglès)
  • USPTO - United States Patent and Trademark Office (en anglès)
  • CIPO - Canadian Intellectual Property Office CIPO (en anglès i en francès)
  • iP AUSTRALIA - Patents · Trade Marks · Designs · Plant Breeder's Rights (en anglès)
  • SPI - Software Patent Institute (en anglès)