CREATSENS HEALTH SL

L'empresa derivada Creatsens Health, SL, té l'objectiu de millorar el benestar de les persones mitjançant el control dels paràmetres bioquímics de la sang (com la creatinina i el potassi) de manera descentralitzada, és a dir a través d'un dispositiu que evitarà la necessitat de fer arribar mostres de sang dels pacients al laboratori. Creatsens Health se centrarà inicialment en pacients que necessitin un seguiment freqüent de la seva funció renal, pacients amb algun tipus de malaltia renal crònica, diabetis o problemes cardiovasculars.

Creatsens vol portar al mercat aquest dispositiu de vigilància dels nivells de creatinina i potassi que ajudarà a prevenir problemes relacionats amb la funció renal i alhora permetrà alertar metges i pacients de possibles desordres en la funció renal, en un estadi molt inicial. El producte s'adaptarà fàcilment als centres de diàlisi i permetrà disposar de tota la informació en una plataforma on només les persones autoritzades, el personal sanitari, hi tindrà accés. Aquest dispositiu presenta molts avantatges tant per a la salut i la qualitat de vida dels pacients, com per al sistema sanitari, ja que permetrà estalviar extraccions de sang i anàlisis al laboratori, alhora que també permetrà evitar consultes periòdiques per avaluar els resultats de les analítiques.

En aquesta línia, els emprenedors identifiquen que la monitorització dels pacients permetrà, per una banda, adequar les dosis fàrmacs administrats en tractaments cardiovasculars, ja que aquests afecten la funció renal dels pacients, i per una altra banda permetrà controlar la funció renal dels pacients que se sotmetin a proves de diagnosi per imatge que requereixin la injecció d'un fluid de contrast, tals com raigs X, tomografia axial computada (TAC), ressonància magnètica nuclear (RMN) o ultrasons, entre d'altres, ja que aquests fluids poden afectar també la funció renal. En aquesta darrera línia, la Unió Europea està treballant en un protocol d'actuació per tal de minimitzar les afectacions en la funció renal dels pacients als que s'hagi administrat un fluid de contrast.

Equip emprenedor: investigadors i col·laboradors del Grup de Recerca de Quimiometria, Qualimetria i Nanosensors del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV, el Dr. Francisco Javier Andrade, Adrià Maciera, Pascal Blondeau, Marta Novell i Tomàs Guinovart.