Notícies

· Informacions d'interès

Fòrum Transfiere 2017

El passat 15 i 16 de febrer es va celebrar la 6a edició del Fòrum Europeu per la Ciència, Tecnologia i Innovació, un fòrum professional i multisectorial de la innovació espanyola. Els participants van tenir l'oportunitat d'establir contactes B2B, transferir coneixement científic i línies d'investigació tecnològica, donar a conèixer els seus productes i serveis innovadors, conèixer les necessitats tecnològiques de l'Administració Pública i aconseguir finançament per projectes innovadors.

La Unitat de Valorització de la Fundació URV va tenir l'oportunitat d'assistir-hi, i us proposa algunes plataformes tecnològiques i fonts de finançament interessants:

PLATAFORMES TECNOLÒGIQUES

SOLPLAT (Plataforma Tecnológica Española de Solar Térmica de Baja Temperatura):

Associació Solar de la Industria Tèrmica, no governamental i sense ànim de lucre que actua com a punt de trobada de les empreses del sector solar tèrmic de baixa temperatura i de grups de recerca de diferents entitats, a tot el territori nacional. Les línies d'actuació d'aquesta plataforma són:

a) obrir nous nínxols de mercat dins del sector terciari (hotels) i district heating a petita temperatura;

b) estudis sobre nous materials aplicables al sector solar tèrmic de baixa temperatura;

c) Mesures de funcionament de diverses instal·lacions.

SOLPLAT voldria potenciar:

- les instal·lacions d'energia solar tèrmica en edificis públics i hotels (sector terciari);

- la introducció de l'energia solar tèrmica en els processos industrials;

- les xarxes de calor amb energia solar tèrmica.

Per a més informació, podeu consultar aquest enllaç.

PACKNET (Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje)

Aquesta plataforma ha estat constituïda com un fòrum obert de treball multidisciplinari liderat per les empreses i les associacions empresarials del sector, comptant amb el suport de centres tecnològics, organismes de recerca, universitats i professionals independents. L'objectiu general de PACKNET és donar una resposta estratègica conjunta del sector de l'envàs i embalatge i, al mateix temps, crear un espai comú on intercanviar coneixements, conjuminar esforços i impulsar la R+D+i en el sector del packaging. Les principals línies d'actuació són la normativa aplicable al sector, la sostenibilitat i el sector salut i farma (cosmètica i OTC), entre d'altres. Podeu trobar més informació aquí.

BIOVEGEN (Plataforma Tecnológica Española de Biotecnología Vegetal)

Entitat públic-privada, l'objectiu de la qual és la millora de la competitivitat del sector agrícola mitjançant el desenvolupament de tecnologies procedents de la Biologia Vegetal. Aquesta plataforma articula a entitats del sector agroalimentari espanyol, posant en contacte l'oferta i demanda de tecnologia i generant oportunitats de negoci a través de la col·laboració Ciència-Empresa. Les ofertes i demandes tecnològiques d'aquesta plataforma es poden consultar en aquest enllaç. Podeu trobar més informació d'aquesta plataforma aquí.

FONTS DE FINANÇAMENT

BEABLE CAPITAL SGEIC, S.A.

Societat gestora, l'objectiu de la qual és invertir en projectes i empreses de base tecnològica amb origen, principalment, en universitats i centres de recerca. Els sectors d'interès per aquesta gestora són: nanotecnologia, materials avançats, fotònica, micro i nanoelectrònica, i biotecnologia industrial.

Beable s'involucra en el desenvolupament complet de les primeres fases d'una empresa industrial: prova de concepte, escalat, prototipatge i entrada/posicionament al mercat. Podeu trobar més informació aquí.

BIFROST HEALTH, SL

Empresa que treballa amb Start-ups i Spin-offs per ajudar a aquestes al seu èxit empresarial. Bifrost Health està interessada en el sector farma, biomedicina/dispositius mèdics i eHealth. Proporcionen capacitat de negoci, informació i tecnologia, a més de facilitar finançament privat, principalment capital llavor i capital risc. Trobareu més informació sobre l'empresa aquí.