Notícies

· Informacions d'interès

El CTTi: un centre de qualitat

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) ha renovat l'acreditació en la nova norma UNE-EN-ISO 9001:2015 de Gestió de la Qualitat . Així mateix, ha superat el seguiment la certificació en la norma de gestió de la Recerca, Desenvolupament i Innovació UNE 166002:2014.

El CTTi  té implantades aquestes dues normes per tal de disposar d'un sistema de gestió integrat de Qualitat i R+D+i, que aporta un valor afegit a la gestió dels projectes de transferència de tecnologia de R+D+i que realitzen els investigadors de la URV, i permet consolidar la imatge empresarial del CTTi, així com la seva competitivitat entre les entitats i empreses dels sectors productius en l'àmbit nacional i internacional.

L'auditoria ha estat realitzada per l'empresa TÜV Rheinland,  i s'ha comptat  amb el suport de Blau Advisors que  ha col·laborat en el procés d'implantació de la nova versió  i posterior certificació. El manteniment del sistema de gestió es realitza mitjançant l'aplicació web BoonsaiOI, desenvolupada per l'empresa SIMPPLE, SL.

El CTTi de la FURV, consolidat com a Unitat de Valorització i Comercialització de la URV (UV-URV) des de l'any 2010, es posiciona com la columna vertebral de promoció i gestió de la transferència de la Universitat Rovira i Virgili.

Les activitats prioritàries de la UV-URV són: assessorar els investigadors en l'elaboració de contractes d'investigació o propostes de projectes de R+D, sensibilitzar la comunitat universitària per tal de fomentar la protecció de les tecnologies, identificar noves oportunitats per protegir les tecnologies en els grups de recerca de la URV, fer el seguiment i vigilància de l'activitat d'R+D+i, així com gestionar la creació d'empreses Spin-off com a explotació directa de les tecnologies i coneixement universitari per part dels propis investigadors o estudiants.