Notícies

· Informacions d'interès

Actualització import beques de projecte a la Fundació URV

L'assignació mensual de les beques de projecte FURV durant aquest any 2017 serà de 861 € (import actualitzat d'acord amb IPC Estatal publicat) per una beca de 37,5h/set.  L'assignació mensual està sotmesa a l'aplicació de la retenció que correspongui d'acord amb la normativa fiscal vigent, així com als costos de Seguretat Social, d'acord amb allò establert pel Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre.

Els costos de seguretat social pel 2017 seran de 38,06 euros a càrrec del projecte i 6,67 euros a càrrec del becari.