Notícies

· Informacions d'interès

Atles de la Innovació

La Plataforma CTI elabora periòdicament casos d'estudi per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes, centres de recerca i tecnològics i empreses. L'objectiu és mostrar, des d'àmbits i casos molt diversos entre ells, els elements que intervenen en les col·laboracions:

  • Com sorgeix la necessitat de cooperar?
  • Quins són els mecanismes per posar en contacte les organitzacions?
  • Què succeeix durant la col·laboració?
  • Quins problemes sorgeixen i com es resolen?
  • Quins són els resultats per a les organitzacions implicades?

A continuació podeu consultar el vídeo resum de l'experiència de Biosfer Teslab, spin-off de la Universitat Rovira i Virgili (URV).