Notícies

· Informacions d'interès

Set projectes de recerca de la URV aconsegueixen ajuts de l’AGAUR per valor de 508.000 euros

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha concedit 508.000 euros a set projectes de recerca de la URV. Aquests ajuts provenen de tres convocatòries: "Ajuts Innovadors", destinats a la realització d'activitats conduents a la creació d'una spin off i/o explotació de llicències a través de la contractació d'una persona emprenedora; "Ajuts llavor", per finançar projectes innovadors en fases molt primerenques i amb potencial disruptiu i "Ajuts producte", destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya. Es concedeixen a equips d'investigació del sistema universitari català, a centres d'investigació, tecnològics, a fundacions hospitalàries o a institucions sense ànim de lucre.

En la convocatòria "Ajuts Innovadors", s'han concedit dos ajuts. El primer ha estat per al projecte "Desenvolupament d'una plataforma per comercialitzar eines químiques que expandeixin les fronteres del descobriment de fàrmacs", de l'investigador del Departament de Química Analítica i Química Orgànica Omar Boutureira Martín. En el marc d'aquest treball es vol validar un model de negoci per la comercialització de reactius que permeten la introducció de múltiples modificacions amb fluor, útils per a modular les propietats dels principis actius.

El segon projecte en rebre ajuts en aquesta categoria ha estat l'encapçalat per l'investigador del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica, Eduard Llobet Valero: "Xarxa de sensors d'òxids metàl·lics per control atmosfèric. Nanosensors avançats per la transició ecològica". L'objectiu d'aquest projecte és validar, en condicions reals, una tecnologia que empra sensors de gas d'òxids metàl·lics nanoestructurats, integrats en nodes de detecció que es poden desplegar com a xarxa de detecció a l'interior o a l'exterior de zones rellevants.

S'han concedit ajuts "Llavor" a dos projectes:

"μ-PlàsTIC: mesura de microplàstics en temps real, in situ i continu", de l'investigador del Departament de Química Física i Inorgànica Joan Josep Carvajal Martí. El seu objectiu és desenvolupar un dispositiu modular per la detecció, mesura dels nivells i característiques (mida, forma i composició) dels microplàstics en aigua en temps real.

El segon projecte se centra en la "Transformació catalítica i biològica del marro del cafè en bioplàstics", de la investigadora del Departament d'Enginyeria Química, Magdalena Constantí Garriga. El treball té per objectiu dissenyar i validar un procés per a la valorització dels productes d'hidròlisi del marro de cafè en bioplàstics, com son el polihidroxi butirat (PHB) i/o el seu copolímer PHBV.

Per últim, en la categoria "Producte", s'han concedit tres ajuts:

"Solucions químiques per agilitzar el procés de descobriment de fàrmacs", de l'investigador Omar Boutureira Martín, que pretén desenvolupar una família de nous reactius que incorporen components fluorats.

Un altre dels projectes concedits planteja una "eina basada en tècniques d'aprenentatge automàtic per a la predicció de l'èxit de l'extubació en pacients crítics amb ventilació mecànica invasiva", de l'investigador del Departament d'Enginyeria Mecànica Alexandre Fabregat Tomàs. Aquesta eina de suport hauria de permetre augmentar la taxa d'èxit d'extubacions i reduir així l'impacte associat a la reintubació sobre la salut del pacient.

Finalment, el projecte "DATOMA: An e-infrastructure based on Cloud and Edge Computing for data analysis in metabolomics", projecte obtingut en coordinació amb l'Institut de Salut Pere Virgili, i liderat pels investigadors Oscar Yanes (Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica) i Pedro García (Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques). Amb aquesta iniciativa es vol construir una nova solució de computació en el núvol, anomenat DATOMA, basada en programació multinúvol sense servidor, per a l'anàlisi de dades metabolòmiques.