Notícies

· Agenda

Proposta de concessió provisional dels ajuts R2B2022

Us comuniquem que, d'acord amb les bases de la convocatòria dels Ajuts per a la Valorització del Coneixement 2022 (R2B2022) i seguint el calendari establert, ahir es va publicar la proposta de concessió provisional dels ajuts a la web de la FURV.

Així mateix us recordem que, segons el disposat a les bases:

"La persona interessada tindrà un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils per manifestar la seva acceptació o renúncia o per exposar les al·legacions que consideri oportunes. Si no es presenten al·legacions en aquest termini, la persona interessada s'entendrà decaiguda en el dret a al·legar." 

En el cas d'acceptació de l'ajut atorgat i per tal de començar amb la tramitació administrativa, haureu d'enviar a unitat.valoritzacio(ELIMINAR)@fundacio.urv.cat abans del proper dia 11 d'abril el document adjunt degudament emplenat (en especial al que fa referència a la distribució de partides).