Notícies

· Informacions d'interès

EOXENSE SL, nova spin-off de la URV

Amb la pandèmia, la necessitat de generar informació (bio)química fora del laboratori ha augmentat exponencialment, tant per la detecció del Covid com per millorar l'atenció en telemedicina. Per poder respondre a aquesta demanda calen noves tecnologies que siguin robustes, senzilles i econòmiques.

Eoxsense ha creat una família de noves tecnologies que permeten redissenyar els sensors químics i bioquímics, reduint-ne significativament la complexitat i fent-los molt més compactes i eficients. A més, en poder imprimir-los en paper, es redueixen els costos i se'n minimitza l'impacte ambiental. Aquestes noves tecnologies són ideals per respondre a les demandes creixents de la societat digital, que requerirà de sensors bioquímics a la consulta mèdica, farmàcies, a la llar o fins i tot per utilitzar-los adherits a la nostra pell.

Aquestes noves eines seran indispensables -en un futur proper- per crear una societat més inclusiva i sostenible.

La tecnologia d'Eoxsense és el resultat de les investigacions dutes a terme al laboratori de nanosensors de la Facultat de Química de la URV. L'empresa ha estat creada recentment com una spin-off de la URV per Francisco Andrade, professor de química, Pascal Blondeau, investigador i Pär Blanking, dissenyador industrial, tots membres del grup de nanosensors del departament de química orgànica i analítica.