Notícies

· Agenda

Memòria d'Activitats Fundació URV 2020

La Fundació URV presenta la memoria d'activitats del  Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació corresponent a l'any 2020.

Volem donar les gràcies a tothom que ha participat en les activitats i en els resultats que es presenten: patrons, investigadors, empreses, entitats i tot l'equip del CTTi.