Notícies

· Informacions d'interès

Normativa de cànons de la URV en relació als cànons de la FURV

Notificació:

Segons Consell de Govern de data 17/12/2020, s'aprova la modificació de la Normativa de cànons de la URV en relació als cànons de la FURV, i aquests queden establerts de la forma següent:

La FURV aplicarà un 21 % en concepte de cànon que es distribuirà de la forma següent:

  • 9% URV
  • 7% FURV
  • 4% DEPARTAMENT
  • 1% URV SOLIDÀRIA

Aquesta modificació serà vigent per les activitats de transferència i formació permanent iniciades a partir de l’1/1/2021