Notícies

· Agenda

Memòria d'Activitats Fundació URV 2019

La Fundació URV es plau en presentar la memoria de l'activitat generada a l'any 2019 per el Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació.


Volem donar les gràcies a tothom que ha participat en les activitats i en els resultats que es presenten: patrons, investigadors, empreses, entitats i tot l'equip del CTTi.