Notícies

· Informacions d'interès

La Fundació URV rep l’ajut AGAUR-PRODUCTE per al projecte “INSPECTION- Detecció In situ de contaminants en continu”

La Fundació URV ha obtingut l’ajut de l'AGAUR per valor de 100.000 € amb número d'expedient 2019 PROD-00113 dins la modalitat B "Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya”.

El projecte "INSPECTION- Detecció In situ de contaminants en continu" liderat per la Dra. Marta Schuhmacher del Departament d'Enginyeria Química de la URV, està co-finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020".

Actualment, hi ha més de 14 milions de productes químics al mercat i més de 100,000 d'aquests es produeixen a escala industrial a Europa. Aquests productes químics arriben a les aigües superficials dels rius i a les aigües marines a través de fonts difuses, com per exemple, els pesticides utilitzats en sòls agrícoles, o a través de fonts puntuals, com per exemple, els antibiòtics que arriben a través dels efluents de les estacions depuradores d'aigües residuals (EDAR). A Europa hi ha més de 71.000 EDAR, i en algunes d'elles l'aigua residual tractada es reutilitza per a diversos fins, com el reg, l'ús industrial, etc. Els impactes perjudicials dels microcontaminants (com antibiòtics, pesticides i metalls pesants) sobre els ecosistemes d'aigua dolça i els éssers humans exposats a aigua i aliments contaminats són ben coneguts. L'estimació del cost total de mesurar l'impacte ecològic de les aigües superficials a la UE va ascendir a 350 milions d'euros / any i, considerant el monitoratge químic, aquest pressupost podria duplicar. La implementació d'un programa de control de la qualitat de l'aigua més intens i complet segueix sent un desafiament important. De fet, un dels grans problemes és que les metodologies actuals no són pràctiques ni assequibles econòmicament, ja que cal mostrejar i analitzar amb suficient resolució temporal i espacial centenars de substàncies químiques individuals. Hi ha, per tant, la necessitat de millorar la capacitat de diagnòstic de pesticides, antibiòtics i càrregues de metalls pesants en els rius de la UE i les aigües superficials en general.

L'objectiu principal de l'estudi és desenvolupar, provar i patentar un dispositiu que permeti analitzar "in situ", de forma ràpida i baratales aigües superficials per avaluar possibles esdeveniments de contaminació, inclosos els efectes perjudicials de les mescles de químics.