Notícies

· Informacions d'interès

La Fundació URV rep l’ajut AGAUR-LLAVOR per al projecte “INTRODUCCIÓ DE FLUOR Desenvolupament de Nous Mètodes per Introduir Modificacions Fluorades per Augmentar l'Activitat Farmacològica de Principis Actius”

La Fundació URV ha obtingut l’ajut de l'AGAUR amb número d'expedient 2019 LLAV-00062 dins la modalitat A "Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu', i està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020" per valor de 20.000 € per al projecte "INTRODUCCIÓ DE FLUOR Desenvolupament de Nous Mètodes per Introduir Modificacions Fluorades per Augmentar l’Activitat Farmacològica de Principis Actius" liderat per el Dr. Omar Boutureira del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la URV.

En el context de la indústria farmacèutica i agroquímica, el descobriment de nous fàrmacs i la millora de principis actius es realitza a través del High-Throughput Screening (cribratge d'alt rendiment) d'una àmplia llibreria de candidats potencials. Aquest mètode requereix la preparació d'una gran varietat de substàncies que són lleugerament modificades, respecte a una mateixa estructura, per a millorar la seva activitat biològica. Els motius fluorats en molècules orgàniques són, sens dubte, els més rellevants en aquest tipus d'indústries ja que la seva introducció generalment incrementa l'estabilitat metabòlica, millora la lipofilicitat i biodisponibilitat i, en certs casos, permet nous modes d'acció. Per aquestes raons, el 25% dels fàrmacs i el 35% dels productes agroquímics sintetitzats contenen un o més àtoms de fluor.

El projecte dirigit per el Dr. Boutureira es centra en presentar nous reactius capaços d'introduir fragments fluorats sense precedents que no són accessibles a través dels mètodes disponibles actualment en el mercat. Aquests reactius de tipus LSF han estat dissenyats per a ser utilitzats en estratègies de diversificació dins dels departaments d'I+D d'indústries químiques.