Notícies

· Informacions d'interès

La Fundació URV rep l’ajut AGAUR-LLAVOR per al projecte “TECNANO- TECnologia innovativa per a la determinació in situ de NANO i Micro-plàstics”

La Fundació URV ha obtingut l’ajut de l'AGAUR amb número d'expedient 2019 LLAV-00061 dins la modalitat A "Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu', i està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020" per valor de 20.000 € per al projecte "TECNANO- TECnologia innovativa per a la determinació in situ de NANO i Micro-plàstics" liderat per la Dra. Marta Schuhmacher del Departament d'Enginyeria Química de la URV.

Els plàstics al medi ambient es degraden a partícules més petites sota l'acció de diversos factors ambientals (p.ex. la radiació solar, l'erosió, etc.). És probable que aquests microplàstics (MP) i nanoplàstics (NP) presentin un alt impacte mediambiental, ja que són susceptibles d'adsorbir contaminants orgànics i patògens del deu voltant. Tot i que la literatura proporciona una àmplia gamma de tècniques analítiques per a la identificació i quantificació de M/NPlàstics en mostres ambientals, aquests mètodes són difícils d'aplicar com a anàlisi de rutina i no estan estandarditzats. A més, les principals limitacions dels mètodes actuals és que són molt llargs (consumeixen molt de temps) són cars i de baixa robustesa.

En el projecte es proposa un enfoc innovador per a la quantificació in situ de M/NPlastics basats en els mètodes Fluorimetric, l'efecte Plasmoelèctric i la Citometria de flux, que es podria utilitzar com a anàlisi de rutina en programes de seguiment harmonitzats globals.