Notícies

· Informacions d'interès

Publicada la memòria d'activitats del 2018 del CTTi

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, va contractar l'any 2018, 5,6 € milions d'euros provinents de 318 projectes d'activitats de transferència de tecnologia amb empreses i amb finançament competitiu.