Notícies

· Informacions d'interès

La Fundació URV rep l’ajut AGAUR-LLAVOR per al projecte “Colorectal cancer markers for the selection and optimization of the appropriate treatments”

La Fundació URV ha obtingut un ajut de l'AGAUR amb número d'expedient 2018 LLAV-00072 dins la modalitat "Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu”, i està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020" per valor de 20.000 € per al projecte "Colorectal cancer markers for the selection and optimization of the appropriate treatments" liderat pel Dr. Xavier Correig Blanchar del Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica de la URV.

El càncer colorectal (CCR) és la segona neoplàsia més freqüent després del càncer de mama en les dones i el càncer de pulmó en els homes. És la neoplàsia digestiva més maligna en el món occidental, amb una incidència més alta que tots els altres tumors combinats. Es creu que el CCR és causat per una combinació de factors genètics i ambientals, el que porta a la susceptibilitat a augmentar els pòlips adenomatosos petits, els pòlips adenomatosos més grans i, finalment, el càncer.

L'objectiu principal d'aquest ajut és trobar un panell de biomarcadors de CCR que permeti un millor cribratge del CRC, i desenvolupar una prova de punt d'atenció (POCT) que es pugui tenir a la consulta del metge.