Notícies

· Informacions d'interès

LitiGest i el despatx d’advocats TBVQ es fusionen per expandir alternatives a la subhasta judicial

Pràcticament dos anys després de la seva creació l'spin off de la URV LitiGest s'ha associat amb el despatx d'advocats TBVQ per ampliar, a nivell estatal nacional, la comercialització dels serveis que fins ara oferia LitiGest. D'aquesta manera es fusionen la infraestructura, els mitjans i la solvència del despatx d'advocats de Barcelona amb els coneixements i l'experiència en la cerca d'alternatives a les subhastes judicials d' Elisabet Cerrato i Roser Casanova, sòcies de LitiGest i investigadores del Departament de Dret Privat, Processal i Financer de la URV.

La filosofia inicial de LitiGest es manté: evitar la subhasta judicial deserta. Ara però amplien els serveis i el tipus de clients als que arriben, fruit de l'experiència d'aquests dos primers anys i dels resultats que han obtingut. No es tracten només casos d'execucions hipotecàries sinó que s'intervé en qualsevol procediment on forçosament, per poder fer un pagament, s'afectin béns de les persones, com per exemple en el compliment civil d'una condemna penal o en la divisió de cosa comuna d'una parella que se separa. Tots aquests casos acostumen a acabar en subhasta i la nova societat evita les conseqüències negatives d'aquesta via tradicional de realitzar una venda forçosa dels béns per buscar una millor solució per a totes les parts implicades.