Notícies

· Informacions d'interès

Publicada la memòria d'activitats del 2017 del CTTi

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, va contractar l'any 2017,  4,3 milions d'euros provinents de 280 projectes d'activitats de transferència de tecnologia amb empreses i amb finançament competitiu.