Notícies

· Convocatòries

Ajuts INTCO: Incentivació a la presentació de projectes d'internacionalització a convocatòries europees d'R+D+I en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament

S'obre la convocatòria d'ajuts per la preparació de projectes d'R+D+I col·laboratius adreçats a les convocatòries del programa europeu d'Horizon 2020, en els quals participin conjuntament grups de recerca de Catalunya i organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) de Catalunya.

Els projectes presentats per les entitats beneficiàries han de complir els requisits següents. Tots els requisits són no esmenables:

a) Que es presentin a les convocatòries 2018 i 2019 dels Reptes Socials d'Horizon 2020, especialment dels reptes socials 6 i 7 del Pilar III: «Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies», i «Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens».

b) Que formin part del projecte europeu les entitats beneficiàries de la base 2 i ONGD catalanes inscrites en el registre d'ONGD que gestiona l'ACCD i/o l'AECID.

c) Que les ONGD catalanes participin amb un mínim de 50.000 euros en la despesa subvencionable del projecte d'R+D+I que es presenta a la convocatòria europea.