Notícies

· Informacions d'interès

Publicada la memòria d'activitats del 2016 del CTTi

Memòria d'activitats 2016

El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació de la Fundació URV, va facturar l'any 2016 4,71 milions d'euros provinents de 344 projectes d'activitats de transferència de tecnologia i coneixement amb empreses i amb finançament competitiu.